Gas Detection Connect – rozwiązanie systemowe Dräger

 Gas Detection Connect – rozwiązanie systemowe Dräger

W dziedzinie technologii bezpieczeństwa rewolucja cyfrowa i Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) otwierają zupełnie nowe możliwości. Z pomocą odpowiedniego sprzętu i oprogramowania można standaryzować procesy i łatwiej kontrolować złożone systemy. O tym, jak efektywnie wykorzystać możliwości cyfryzacji do podnoszenia bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym pisze Dräger Polska Sp. z. o. o. w ostatnim numerze Biuletynu Bezpieczna Chemia (nr 1/2023 r.). Poniżej przedstawiamy fragmenty artykułu.

Wykorzystaj możliwości, jakie daje cyfryzacja
Cyfryzacja stwarza nowe możliwości efektywniejszego zarządzania zasobami sprzętowymi i upraszcza wiele procesów, które wcześniej były skomplikowane, takich jak ręczne zbieranie danych w celu sporządzenia dokumentacji i testowania urządzeń po uzyskaniu zgodności. Rozwijając możliwości, jakie daje cyfryzacja, Firma Dräger zbudowała system Gas Detection Connect, a tym samym stworzyła techniczną podstawę do połączenia stacjonarnego i przenośnego monitowania gazów.

Podłącz się do cyfrowej przyszłości bezpieczeństwa pracy
Gas Detection Connect jest oprogramowaniem opartym na chmurze, które łączy poszczególne urządzenia Dräger do detekcji gazu w jeden inteligentny system. Niezależny od lokalizacji i czasu dostęp umożliwia optymalne zarządzanie zasobami sprzętowymi, a także pozwala na bieżąco monitorować pozycję i stan detektorów gazowych. Dzięki temu pracownicy nie tylko są lepiej chronieni, ale również zwiększa się wydajność pracy całego zakładu.

System Gas Detection Connect przynosi korzyści w wielu obszarach i sprawia, że wykrywanie gazu jest łatwiejsze i bezpieczniejsze dzięki cyfryzacji.

W artykule Dräger wskazuje także:

  • jakie korzyści daje firmom wykorzystanie cyfryzacji w realizowanych procesach,
  • jakie są zasady działania systemu Gas Detection Connect,
  • w jaki sposób system wpływa na poprawę bezpieczeństwa w całym zakładzie,
  • w jakim kierunku będą rozwijane funkcjonalności systemu.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem dostępnym w ostatnim numerze Biuletynu Bezpieczna Chemia, (nr 1/2023 r.).

Biuletyn Bezpieczna Chemia to część realizacji Programu Bezpieczna Chemia – jedynego w Polsce projektu poświęconego kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowanego do przedsiębiorstw sektora chemicznego, który realizuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Celem działań prowadzonych w ramach Programu jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

Posty pokrewne