Innox Nova nowym członkiem PIPC

 Innox Nova nowym członkiem PIPC

Mamy kolejną dobrą wiadomość, Innox Nova dołączyła do grona członków PIPC.

co2

Firma Innox Nova zajmuje się komercjalizacją innowacyjnej technologii produkcji metanolu z CO2 i wodoru w Polsce i na świecie. W tym celu powołała do życia spółkę CO2 Energy Storage sp. z o.o.

Ta najbardziej zaawansowana technologia CCU eliminuje emisję CO2, pozwala produkować ekologiczny metanol a także ekologiczny wodór, umożliwia niezwykle wydajne magazynowanie energii i jest szansą na korzystanie z paliw kopalnych bez szkody dla środowiska naturalnego. Metoda pozwala na przetworzenie 95% CO2 na metanol w jednym tylko przejściu przez reaktor, z 98% selektywnością metanolu. Jest to pierwsza finansowo opłacalna metoda takiej konwersji.

Współpracując z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi zamierzamy zbudować w Polsce pierwszą wytwórnię metanolu. Metanol ten będzie produkowany z odpadowych gazów poprodukcyjnych (dwutlenek węgla, wodór z gazu koksowniczego). Wśród firm zainteresowanych naszą technologią są: rafineria, producent nawozów i chemikaliów, producent cementu, koksownia, producent metanolu, producent energii odnawialnej.

Jesteśmy zainteresowani rozpowszechnieniem tej opatentowanej metody eliminacji CO2 na całym świecie, dlatego chętnie podejmujemy rozmowy z firmami przemysłowymi oraz inwestorami zdającymi sobie sprawę z tego, że inwestycja w czyste środowisko to inwestycja w naszą przyszłość.

Witamy serdecznie nowego członka Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

https://www.innoxnova.eu

Posty pokrewne