MAGAZYN “POLSKA CHEMIA”

Magazyn „Polska Chemia” to oficjalna gazeta Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Forma Magazynu: wersja drukowana i wersja elektroniczna, rozmiar A4 (21×29,7 cm)

Cykl wydawniczy: dwa-trzy wydania w roku (wiosna, lato, jesień). Numery Magazynu są kolportowane podczas najważniejszych wydarzeń w polskim sektorze chemicznym, między innymi podczas Kongresu „Polska Chemia”

Odbiorcy: wyższa kadra menadżerska spółek działających w polskiej branży chemicznej, urzędnicy administracji publicznej, pracownicy polskich placówek dyplomatycznych, uczestnicy konferencji branżowych

Dystrybucja Magazynu: prenumerata dedykowana (wysyłka do przedstawicieli firm członkowskich PIPC), kolportaż podczas wydarzeń branżowych organizowanych i objętych patronatem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (kilkadziesiąt sympozjów, konferencji, warsztatów etc. rocznie), wysyłka do placówek dyplomatycznych oraz do urzędów administracji publicznej

PARTNERZY