Magazyn Polska Chemia nr 1/2023 – pobierz

 Magazyn Polska Chemia nr 1/2023 – pobierz

Zapraszamy do lektury pierwszego w 2023 roku numeru Magazynu Polska Chemia, czyli publikacji wydawanej przez
Polską Izbę Przemysłu Chemicznego dla jednego z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce, czyli przemysłu chemicznego.

Premiera niniejszego numeru Magazynu odbywa się przy okazji Debaty inaugurującej tegoroczną Kampanię Polska Chemia, która zatytułowana została „Polska Chemia zrównoważona i konkurencyjna – biznes na nowych zasadach”. Jako PIPC zdajemy sobie sprawę, że przed Polską Chemią stoi wiele wyzwań, zwłaszcza w kontekście kryzysu energetycznego związanego z wojną w Ukrainie, zobowiązań wynikających z wdrażania celów zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju, jak również szeregu zmian regulacyjnych. Strategiczny sektor budujący narodową gospodarkę, którego produkcja sprzedana stanowi blisko 17% udziału w całym polskim przemyśle, musi sprostać tym wszystkim wyzwaniom przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności i zaspokojeniu potrzeb konsumentów. Dlatego tak istotny jest wzajemny dialog, współpraca i wsparcie w każdym obszarze działania, między wszystkimi interesariuszami w całym łańcuchu wartości.

W bieżącym wydaniu przybliżamy Państwu m.in. nowe dokumenty wydane przez Komisję Europejską, czyli plan przemysłowy Zielonego Ładu (Green Deal Industrial Plan) oraz Ścieżka transformacji przemysłu chemicznego w UE (Transition pathway for chemical industry). To bardzo istotne pozycje mające stanowić mapę drogową dla sektora chemicznego w kierunku osiągnięcia zielonych celów unijnych.

Spółki zrzeszone w PIPC nie przechodzą obojętnie obok zielonej transformacji. W najnowszym numerze Magazynu Członkowie PIPC – PKN ORLEN, go&management i JWP Rzecznicy Patentowi – dzielą się trendami i wyzwaniami związanymi z wykorzystaniem wodoru w przemyśle. Nie jest to jednak jedyna nadzieja na zmiany energetyczne – szwajcarska firma CASALE zachęca do skierowania oczu w kierunku zielonego amoniaku. Swoimi dokonaniami w drodze ku zielonej chemii dzielą się z kolei przedstawiciele ORLEN Południe oraz laboratorium I2 Analytical.

To tylko niektóre z tematów, które podejmujemy w pierwszym tegorocznym numerze Magazynu Polska Chemia. Zapraszamy do lektury!

Posty pokrewne