Magazyn Polska Chemia nr 2/2022 – pobierz

 Magazyn Polska Chemia nr 2/2022 – pobierz

Oddajemy w Państwa ręce drugi tegoroczny numer Magazynu Polska Chemia, czyli publikacji wydawanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego dla jednej z najważniejszych i największych branży tworzących gospodarkę, a więc branży chemicznej. Niniejszy numer Magazynu to wyjątkowe wydanie dystrybuowane z okazji IX Kongresu Polska Chemia, czyli największego i najważniejszego wydarzenia branży chemicznej, które po dwóch edycjach formuły online powraca stacjonarnie.

Rok 2022 przyniósł kolejne nieoczekiwane wyzwania, tym razem związane z inwazją Rosji na Ukrainę. Sytuacja geopolityczna ma niewątpliwy wpływ na całą gospodarkę, dlatego też tak duży przemysł, jakim jest chemia, znalazł się w centrum skutków tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

Jak pogodzić zielone cele transformacji energetycznej z otaczającą nas, niestabilną rzeczywistością? Jakie wyzwania stoją przed sektorem chemicznym: dywersyfikacja źródeł energii i uniezależnienie się od rosyjskich dostaw, zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości produkcji, dezinformacja i ochrona przed cyberatakami, legislacyjne rozwiązania wsparcia przemysłu? Te kwestie zostały omówione w artykule otwierającym niniejsze wydanie Magazynu autorstwa Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr. inż. Tomasza Zielińskiego, jak również były przedmiotem wielu debat, paneli dyskusyjnych i rozmów kuluarowych toczących się w trakcie IX Kongresu Polska Chemia.

Spośród wielu tematów poruszanych w Magazynie Polska Chemia, Członkowie PIPC oraz Partnerzy Kongresu najwięcej miejsca poświęcają zielonym technologiom i innowacjom. Firmy sektora po raz kolejny raz udowadniają, że mimo niestabilnych czasów są w ciągłym „ruchu” i reagują na zmieniającą się rzeczywistość poprzez rozmaite inwestycje.

W drugim numerze Magazynu Polska Chemia polecamy również szczególnej uwadze poświęcony 100-leciu Polskiej Chemii, jak również tekst dotyczący jubileuszu 30-lecia Programu Odpowiedzialność i Troska w Polsce.

Życzymy udanej lektury!

Magazyn “Polska Chemia” nr 2/2022

Posty pokrewne