Nowy Członek PIPC: JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. j.

 Nowy Członek PIPC: JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. j.

17 stycznia br. do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przystąpiła Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. j.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi jest jedną z wiodących kancelarii prawa własności intelektualnej w Polsce. Od 25 lat doradza krajowym i zagranicznym firmom, jednostkom naukowo-badawczym oraz indywidualnym twórcom i wynalazcom, dostarczając wiedzę i kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną i przemysłową.

Przeszło 70-osobowy zespół Kancelarii tworzą doświadczeni krajowi i europejscy rzecznicy patentowi, adwokaci i radcowie prawni, konsultanci i eksperci różnych specjalności.

Kancelaria specjalizuje się w ochronie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, nazw domen internetowych, praw autorskich i nazw firm. Doradza również w sprawach związanych z zarządzaniem i obrotem prawami własności intelektualnej, prowadzi badania patentowe i zdolności rejestrowej oznaczeń, postępowania rejestrowe, sporne i sądowe przed krajowymi i europejskimi organami administracji i sądami, udziela pomocy w sprawach naruszeń praw wyłącznych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu prawie 30 tys. spraw dla 6 tys. krajowych i zagranicznych klientów wielu branż, w tym między innymi chemicznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej, kosmetycznej, elektronicznej, telekomunikacyjnej, samochodowej, medycznej, nanotechnologii, usług finansowych, wydawniczej, spożywczej, spirytusowej czy odzieżowej.

www.jwp.pl

Posty pokrewne