Nowy numer Magazynu Polska Chemia 3/2020

 Nowy numer Magazynu Polska Chemia 3/2020

Polecamy Państwa uwadze trzeci numer Magazynu „Polska Chemia”. Publikacja wydawana jest przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego dla jednej z najważniejszych i największych branży tworzącej polską gospodarkę, jaką jest branża chemiczna. Trzecie i ostatnie w tym roku wydanie powiązane jest z nowym wydarzeniem organizowanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, czyli TECHCO Forum. Projekt ten łączy w sobie trzy inicjatywy PIPC – Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, Program Bezpieczna Chemia oraz Projekt Chemia 4.0.

W tym numerze Magazynu „Polska Chemia” wiele miejsca poświęcono tematyce Europejskiego Zielonego Ładu i związanej z nim zielonej transformacji. Piszą o tym przedstawiciele Partnerów Kampanii Polska Chemia – PKN ORLEN oraz Grupa LOTOS. O zagadnieniu tym przeczytamy także w artykułach innych Członków PIPC, jak chociażby go&management, JWP Rzecznicy Patentowi oraz WKB.

Trzeci z Partnerów Kampanii Polska Chemia, Grupa Azoty, opowiada z kolei o nagrodzie European Responsible Care Award, która została przyznana Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz PKN ORLEN w konkursie RC Awards organizowanym przez Europejską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC). W tym roku nagrody European RC Awards zostały przyznane za inspirujące i skuteczne inicjatywy, które oferują Realizatorzy Programu Responsible Care w całej Europie jako wsparcie w czasie pandemii.

W Magazynie „Polska Chemia” nie zabrakło także miejsca na treści związane z innowacjami. Polska Chemia przeznacza największe nakłady inwestycyjne na dostosowanie procesów technologicznych do regulacji środowiskowych oraz na inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe, co widać w opisanych na łamach Magazynu wielu działaniach firm zrzeszonych w PIPC, z których ponad 95% inwestuje w rozwiązania proekologiczne. W bieżącym numerze Magazynu swoją wiedzą w zakresie innowacji, rozwiązań GOZ-u i 4.0 podzielili się przedstawiciele Ayming, BASF, Reliability Solutions, Statsoft czy Synthos. Jak zawsze istotnym tematem w przemyśle chemicznym pozostaje obszar bezpieczeństwa, zwłaszcza w czasie trwającej pandemii COVID-19. Pisze o tym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) w artykule „Wszyscy uczymy się funkcjonowania w nowej rzeczywistości”. O bezpieczeństwie procesowym opowiada ASE, z kolei Dräger Polska dzieli się rozwiązaniem zastosowanym w ramach autorskiego systemu Dräeger Engineered Solutions (DES). Prawnicy z kancelarii DZP poruszają temat legislacji kluczowych dla przedsiębiorców wprowadzających niebezpieczne mieszaniny.

Życzymy ciekawej lektury!

Elektroniczna wersja Magazynu “Polska Chemia” 3/2020

Posty pokrewne