Komisja Bezpieczeństwa i Techniki

Tematyka prac Komisji:

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy i procesowego w przemyśle chemicznym, aspekty funkcji wsparcia, projektowania, realizacji inwestycji, utrzymania ruchu w zakładach chemicznych oraz Przemysłu 4.0.

Obszary działania Komisji:

 • Realizacja i dalszy rozwój Programu Bezpieczna Chemia.
 • Podejmowanie działań przez PIPC wspólnie z Członkami PIPC w ramach prac Komisji ds. Bezpieczeństwa i Techniki.
 • Stały monitoring i bieżąca analiza kluczowych zmian w przepisach obowiązujących na gruncie prawa polskiego i UE.
 • Aktywne wspieranie rozwoju Systemu SPOT.
 • Podejmowanie działań oraz inicjatyw przez PIPC wspólnie z Członkami PIPC w ramach prac Komisji i grup roboczych.

Członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Techniki mogą być wyłącznie przedstawiciele firm będących Członkami PIPC.

Koordynator Komisji

Anna Zalewska

Email: Anna.Zalewska@pipc.org.pl
Tel.: 733 768 877

Forum ds. Klasyfikacji w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Techniki

Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę toczących się, jak również nowych, procesów klasyfikacyjnych substancji chemicznych oraz konsultacyjnych zarówno na gruncie europejskim jak i krajowym istniała potrzeba powołania Forum tematycznego, dedykowanego przedmiotowym zagadnieniom, aby móc realnie oddziaływać na przyszłe obostrzenia, ograniczenia i wymagania dot. chemikaliów.

Obszar prac Forum ds. Klasyfikacji:

 • Klasyfikacja i zarządzanie chemikaliami m.in. rozporządzenia REACH, CLP i procesy realizowane przez ECHA i KE. 
 • Zagadnienia dotyczące skutecznych i adekwatnych środków ochrony pracowników i konsumentów, znaczenia rzetelności dowodów naukowych w procesie klasyfikacji jak również wprowadzanych obostrzeń i wymagań w oznakowywaniu i transporcie produktów. 
 • Konsultacje dokumentów dot. kolejnych etapów klasyfikacyjnych czy też dedykowanych obszarowi projektów ustaw i rozporządzeń.

Koordynator Forum ds. Klasyfikacji:

Anna Zalewska

Email: Anna.Zalewska@pipc.org.pl

Tel.: 733 768 877

Wśród kluczowych obszarów funkcjonowania Forum wyodrębnione zostały:​

 • Stały monitoring i bieżąca analiza kluczowych zmian w przepisach obowiązujących na gruncie prawa polskiego i UE;
 • Współpraca z organami państwowymi, przede wszystkim z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej;
 • Oddziaływanie na kształt prawodawstwa poprzez przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych;
 • Opracowywanie rekomendowanych standardów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i innych zagadnień z zakresu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 • Aktywne wspieranie funkcjonowania Systemu SPOT;
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
 • Podejmowanie tematów związanych z kształceniem kadr w zakresie pożarnictwa;

Koordynator Forum ds. Ochrony Przeciwpożarowej PIPC

Anna Zalewska

Email: Anna.Zalewska@pipc.org.pl

Tel.: 733 768 877