Oficjalne powołanie Forum Rozwoju Przemysłu

 Oficjalne powołanie Forum Rozwoju Przemysłu

Największe branżowe organizacje przemysłowe w Polsce, dostrzegając istotę i wagę współpracy wielu sektorów polskiej gospodarki, powołały Forum Rozwoju Przemysłu. Stworzone przez nas Forum to płaszczyzna do współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń połączona z silnym komponentem legislacyjno-rzeczniczym. Jest to przestrzeń mająca na celu ułatwienie współpracy zarówno z administracją publiczną, jak i poszczególnymi sektorami gospodarki. W pierwszym etapie funkcjonowania Forum umożliwi wypracowywanie wspólnych opinii i stanowisk, jednocześnie budując silny i istotny głos krajowego przemysłu.

Wierzymy, że krajowy przemysł jest filarem i zapleczem nowoczesnej gospodarki. Chcemy zatem zintensyfikować prace w zakresie dynamicznego rozwoju całego przemysłu, tak by Polska mogła skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych, a także aby cała polska gospodarka była właściwie chroniona i stale umacniana.

Forum będzie miało otwarty charakter i będziemy nawiązywać współpracę z kolejnymi organizacjami, by działać jak najskuteczniej na rzecz umacniania konkurencyjności krajowego przemysłu. Organizacjami, które już przystąpiły do Forum jako Partnerzy, są: Polska Izba Przemysłu Chemicznego (inicjator), Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, Związek Pracodawców i Producentów sprzętu AGD APPLIA Polska.

Oficjalna inauguracja działań Forum nastąpi 10 marca 2020 roku o godz. 11.00 podczas wydarzenia w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy.

Informacje dla mediów

Wszystkie redakcje zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu, prosimy o akredytowanie się przez Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP do 9 marca 2020 roku (poniedziałek) do godz. 10.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/przemysl

Szczegóły: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/zapowiedzi-prasowe/art,1061,konferencja-czym-polski-przemysl-ma-wygrywac-z-konkurencja.html 

Strona internetowa

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Forum Rozwoju Przemysłu: https://www.forumrozwojuprzemyslu.org.pl/

 

Posty pokrewne