Oświadczenie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ws. wojny w Ukrainie

 Oświadczenie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ws. wojny w Ukrainie


Polska Izba Przemysłu Chemicznego stanowczo potępia inwazję Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo, jakim jest Ukraina. 

W obliczu bestialskiej inwazji na Ukrainę i trwającej na jej terytorium wojny, Polska Izba Przemysłu Chemicznego solidaryzuje się z państwem ukraińskim i jego obywatelami. 

Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za ten brutalny akt agresji, naruszający prawo międzynarodowe, a także za utratę życia i zdrowia wielu ludzi oraz wszelkie straty materialne. 

English version:

The Polish Chamber of Chemical Industry strongly condemns the invasion of Ukraine, a sovereign state, by the Russian Federation.

In a view of the savage invasion of Ukraine and the ongoing war on its territory, the Polish Chamber of Chemical Industry stands in solidarity with the Ukrainian state and its citizens. 

Russia bears full responsibility for this brutal act of aggression in violation of international law, as well as for the loss of life and health of many people and all material damage. 

Posty pokrewne