Pierwsza w tym roku Debata Ekspercka w ramach Kampanii “Polska Chemia” za nami!

 Pierwsza w tym roku Debata Ekspercka w ramach Kampanii “Polska Chemia” za nami!

###Debata pt. „Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Kierunki zmian regulacji odpadowych – szanse i wyzwania dla Polskiej Chemii”  była płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów w tak ważnych dla sektora chemicznego obszarach jaki stanowią utrzymanie wartości produktów i zasobów w gospodarce najdłużej, jak to możliwe, czyli zgodnie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. Tematyka debaty obejmowała jeden z kluczowych elementów, niezbędnych do rozwoju przedsiębiorczości i była spójna z założeniami powołanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Zespołu do spraw konkurencyjności przemysłu chemicznego.

W debacie wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, parlamentarzyści oraz przedstawiciele najważniejszych przedsiębiorstw chemicznych. Spotkanie uroczyście otworzył Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasz Zieliński wraz z dr inż. Krystianem Szczepańskim, Dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego – współorganizatora  wydarzenia.

Głos na temat szans i wyzwań przed jakimi stoi Polska Chemia w obliczu gospodarki obiegu zamkniętego zabrała Klaudia Kleps, Senior Expert w PIPC. O gospodarce odpadami jako filarze GOZ, transpozycji pakietu odpadowego i rozszerzonej odpowiedzialności producenta opowiedział Łukasz Turowski, Naczelnik Wydziału Przetwarzania Odpadów w Departamencie Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Przedstawiciele PKN ORLEN, Sponsora Strategicznego Kampanii "Polska Chemia", Jakub Ruszel, Kierownik Zespołu Regulacji PKN ORLEN S.A., Aldona Stadnicka, Kierownik Zespołu Technologii, ORLEN OIL Sp. z o.o., Robert Samek, Członek Zarządu ds. Operacyjnych ORLEN Południe S.A., poruszyli temat GOZ sektora rafineryjnego w Polsce na przykładzie wykorzystania olejów przepracowanych dla produkcji olejów smarowych.

O prowadzonych działaniach prośrodowiskowych w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki cyrkularnej i problematyce wdrożenia nowych regulacji opowiedział Adam Żurek, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego ds. Strategii i Innowacji, Grupy Azoty S.A., Partnera Strategicznego Kampanii "Polska Chemia". Perspektywę producenta polistyrenu w obliczu kluczowych wzywań związanych z wdrażaniem GOZ przedstawił Krzysztof Żarnotal, Pełnomocnik Zarządu ds. GOZ, Synthos S.A., Członka Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Debata jest pierwszą w 2019 roku z cyklu spotkań odbywających się w ramach Kampanii "Polska Chemia”. Jest to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego promujący sektor chemiczny, który jest strategicznym obszarem krajowej gospodarki. Jest to najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania społeczna, której celem jest wskazywanie znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku sektora chemicznego jako dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, a także respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

 

 

 

Partnerzy Strategiczni Kampanii Polska Chemia

 

 

         GRUPA AZOTY                                   PKN ORLEN

 

Posty pokrewne