Pierwsza w tym roku Debata Ekspercka w ramach Kampanii Polska Chemia

 Pierwsza w tym roku Debata Ekspercka w ramach Kampanii Polska Chemia

Przed nami pierwsza w tym roku debata w ramach Kampanii  "Polska Chemia"###, pt. „Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Kierunki zmian regulacji odpadowych – szanse i wyzwania dla Polskiej Chemii”, która odbędzie się 15 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Warszawie przy ulicy Chmielnej 132/134. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.

Spotkanie będzie płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów w tak ważnych dla sektora chemicznego obszarach jaki stanowią utrzymanie wartości produktów i zasobów w gospodarce najdłużej, jak to możliwe, czyli zgodnie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. Tematyka debaty obejmuje jeden z kluczowych elementów, niezbędnych do rozwoju przedsiębiorczości i jest spójna z założeniami powołanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Zespołu do spraw konkurencyjności przemysłu chemicznego.

Debata jest pierwszą w 2019 roku z cyklu spotkań odbywających się w ramach Kampanii „Polska Chemia”. Jest to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego promujący sektor chemiczny, który jest strategicznym obszarem krajowej gospodarki. Jest to najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania społeczna, której celem jest wskazywanie znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku sektora chemicznego jako dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, a także respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

 

Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Kierunki zmian regulacji odpadowych – szanse i wyzwania dla Polskiej Chemii

Debata ekspercka w ramach Kampanii "Polska Chemia”

15 kwietnia 2019, Warszawa

 

Ramowa agenda spotkania:

 

10.00 – 10.30     Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10.30                    Otwarcie spotkania

 

  • Działania i prace polskiego parlamentu dotyczące GOZ oraz zmiany regulacji w zakresie gospodarki odpadami – przedstawiciel parlamentu

 

  • Gospodarka odpadami jako filar GOZ. Transpozycja pakietu odpadowego – Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta. Kluczowe kierunki zmian regulacji – przedstawiciel administracji publicznej

 

  • Planowane instrumenty wdrażania GOZ w Polsce – przedstawiciel administracji publicznej

 

  • Gospodarka odpadami – problematyka, szanse i wyzwania dla Polskiej Chemii – przedstawiciel Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

 

  • Prowadzone działania prośrodowiskowe w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki cyrkularnej. Problematyka wdrożenia nowych regulacji – przedstawiciel PKN ORLEN S.A.

 

  • Prowadzone działania prośrodowiskowe w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki cyrkularnej. Problematyka wdrożenia nowych regulacji – przedstawiciel Grupy Azoty S.A.

 

  • Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników spotkania oraz podsumowanie

 

13.00                     Planowane zakończenie spotkania

 

 

 

 

Partnerzy Strategiczni Kampanii Polska Chemia

 

 

  GRUPA AZOTY                             PKN ORLEN

 

Posty pokrewne