Polska Chemia zrównoważona i konkurencyjna – biznes na nowych zasadach. Podsumowanie pierwszej w 2023 r. Debaty Kampanii Polska Chemia

 Polska Chemia zrównoważona i konkurencyjna – biznes na nowych zasadach. Podsumowanie pierwszej w 2023 r. Debaty Kampanii Polska Chemia

Od lewej: Barbara Oksińska (Business Insider Polska), Przemysław Sobański (MRiT), Katarzyna Byczkowska (BASF Polska), Piotr Sabat (PKN ORLEN), Kamil Majczak (CIECH), Paweł Łączkowski (Deloitte).

„Polska Chemia zrównoważona i konkurencyjna – biznes na nowych zasadach” – pod takim hasłem, 10 marca br. odbyła się pierwsza w tym roku Debata w ramach Kampanii Polska Chemia, zorganizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC). Zaproszeni na nią eksperci dyskutowali na temat funkcjonowania przemysłu chemicznego w dzisiejszych, niepewnych czasach i strategiach radzenia sobie z wyzwaniami w obecnej rzeczywistości.

Zorganizowaną przez PIPC debatę w trybie hybrydowym, która była dostępna zarówno w formule stacjonarnej, jak i poprzez transmisję online na żywo, rozpoczął krótki wstęp Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr. inż. Tomasza Zielińskiego.Przed polskim przemysłem chemicznym stoi wiele wyzwań, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w kontekście kryzysu energetycznego, który dotknął całą Europę. Sytuacja, w której się znaleźliśmy – w związku z wojną w Ukrainie – jest wysoce niestabilna. Przekłada się to na funkcjonowanie całych gospodarek – stykamy się z zawirowaniami na rynkach m.in. surowcowych, a jednocześnie aktualne pozostaje wypełnianie celów i zobowiązań, dotyczących „zielonej transformacji” i zrównoważoności, z którymi branża chemiczna musi się mierzyć – wskazał dr inż. Zieliński.

Po wystąpieniu Prezesa Zarządu PIPC moderatorka debaty, Barbara Oksińska, dziennikarka Business Insider Polska, zaprosiła do dyskusji swoich rozmówców – przedstawiciela administracji, firmy doradczej oraz przedsiębiorstw sektora chemicznego.

Jako pierwszy głos zabrał Przemysław Sobański, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, który odpowiadał na pytania, jak utrzymać konkurencyjność polskiego przemysłu w otoczeniu wysokich cen energii elektrycznej i surowców, rosnących kosztów pracy oraz jasno wytyczonej ścieżki przez UE w kierunku zielonej i zrównoważonej produkcji. Ekspert MRiT podkreślił także znaczenie współpracy administracji z organizacjami branżowymi takimi jak PIPC przy wypracowywaniu i wdrażaniu rozmaitych regulacji.

Następnie do odpowiedzi zostali wywołani przedstawiciele spółek sektora chemicznego. Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju w PKN ORLEN S.A. wspomniał m.in. o niedawno ogłoszonej zaktualizowanej Strategii Spółki, która jest skoncentrowana wokół zielonej transformacji. Ekspert wskazywał, iż PKN ORLEN – jako polski czempion multienergetyczny – stawia na zrównoważoną działalność, podkreślił także, iż wojna w Ukrainie przyspiesza transformację energetyczną, jednak należy uważnie przyglądać się regulacjom, w tym unijnym, nadmienił, że kluczowym jest zachowanie konkurencyjności polskiego przemysłu, w tym chemicznego.

O sytuacji branży chemicznej z perspektywy BASF Polska opowiadała Katarzyna Byczkowska, Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska Sp. z o. o. Ekspertka odniosła się m.in. do unijnej Strategii w zakresie zrównoważonych chemikaliów (CSS, ang. Chemicals Strategy for Sustainability), wyrażając nadzieję, że przemysł chemiczny w Polsce będzie liderem jej wdrażania strategii na arenie europejskiej. Podkreśliła również, że Grupa BASF opiera się na możliwości korzystania z różnych źródeł energii, dodała także, iż – aby zachować konkurencyjność przedsiębiorstw – w zakresie regulacji ważne jest zachowanie „zdrowego rozsądku”.

Kamil Majczak, Członek Zarządu, CIECH S.A., pytany m.in. o zmieniające się oczekiwania konsumentów, przyznał, że presja na zrównoważony rozwój jest widoczna. Wskazał, że CIECH wypełnia zobowiązania ESG, na które mocno zwracają uwagę ich klienci. Podkreślił też, że obecnie firma musi konkurować nie tylko ceną, lecz także mniejszym śladem węglowym i działaniem zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Dodał również, że przemysł chemiczny jest świadomy, ile musi zrobić, aby być konkurencyjnym w dzisiejszych czasach.

Branżę doradczą reprezentował ekspert w zakresie transformacji energetycznej, Paweł Łączkowski, Partner Associate, Deloitte, który przedstawił wyzwania dla polskich sieci energetycznych, omawiał także zmiany w prawie w kontekście obecnej, niestabilnej rzeczywistości i kryzysu energetycznego, którego jesteśmy świadkami. Wskazał, iż hasłem „na dziś” powinny być inwestycje w sieci przesyłowe, dodając, że przepisy wspierają rozwój, jednak konieczne jest, aby regulator słuchał rynku, jego potrzeb i płynących z niego opinii.

Po zakończonej dyskusji krótkiego podsumowania dokonała prowadząca I Debatę PIPC w 2023 r., Barbara Oksińska, dziękując swoim gościom za przybycie i za udział w rozmowie. Spotkanie zamknął Prezes Zarządu PIPC, który podziękował wszystkim uczestnikom debaty w formie stacjonarnej, jak również widzom transmisji online na żywo. I Debata w ramach Kampanii Polska Chemia bezpośrednio poprzedziła Ogólne Zgromadzenie PIPC, które odbyło się w dalszej części dnia.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ekspercka organizacja branżowa, zaprasza na kolejne wydarzenia. Już 30 marca br., również w formule hybrydowej, odbędzie się konferencja Projektu Chemia 4.0 – zachęcamy do udziału, rejestracja jest już dostępna.

Już teraz zapraszamy także do rejestracji na jubileuszowy, X Kongres Polska Chemia, w ramach którego będziemy również świętować 35-lecie istnienia PIPC. Najważniejsze, coroczne wydarzenie sektora chemicznego odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniach 13-14 czerwca br.

Kampania Polska Chemia

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

 

Partner Strategiczny Kampanii Polska Chemia w 2023 r.: PKN ORLEN S.A.

Partner Główny Kampanii Polska Chemia w 2023 r.: ANWIL S.A.

 

Obejrzyj nagranie z Debaty:

Posty pokrewne