Wywiad w ramach Kampanii BASF Polska: „W trosce o rolnictwo”

 Wywiad w ramach Kampanii BASF Polska: „W trosce o rolnictwo”

W ramach działań BASF Agro, codziennie podejmowane są kroki mające na celu wsparcie rolnictwa w redukcji wpływu na środowisko oraz podniesieniu efektywności gospodarstw. Bogate portfolio produktów, technologii i usług firmy ma przyczynić się do pozytywnych zmian w sektorze rolniczym, przemyśle rolno-spożywczym oraz w społeczeństwie.

Zrównoważone praktyki w rolnictwie przestają być wyborem – stają się koniecznością. Przynoszą one korzyści nie tylko dla klimatu i środowiska, ale również otwierają przed rolnikami możliwości nowego modelu biznesowego. BASF Agro towarzyszy rolnikom w dążeniu do tych celów.

Inicjatywa “W trosce o rolnictwo” skupia się na wyzwaniach regulacyjnych i innowacyjnych, które są kluczowe dla przyszłości rolnictwa. Kontynuując dyskusję rozpoczętą w lutym 2024 r. podczas debaty z krajowymi stowarzyszeniami, BASF przygotował serię rozmów eksperckich poruszających głębiej aspekty rolnictwa zrównoważonego, integrowanej ochrony roślin i procesu tworzenia innowacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wywiadem z cyklu, w którym przedstawiciele BASF Polska i Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności omawiają istotne zagadnienia:

  • co tak naprawdę oznacza model zrównoważonego gospodarowania i jakich zasad postępowania dotyczy?
  • na czym polega różnica pomiędzy rolnictwem zrównoważonym, ekologicznym i konwencjonalnym?
  • jakie korzyści daje prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego?

Posty pokrewne