X Kongres Polska Chemia:
Rozwój – Zrównoważoność – Przyszłość

 X Kongres Polska Chemia: Rozwój – Zrównoważoność – Przyszłość

Przemysł chemiczny to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu, której wpływ na współczesny świat jest nie do przecenienia. Chemia przenika do naszego życia na wiele sposobów – od produkcji leków i kosmetyków po wytwarzanie materiałów budowlanych i opakowań. Jednak branża chemiczna to także szereg zagadnień z nią powiązanych – skomplikowane regulacje prawne, inwestycje i finansowanie, logistyka czy kadry dla chemii. Wszystko to składa się na obraz sektora, który oddziałuje na praktycznie wszystkie dziedziny naszego otoczenia. Pod hasłem „Rozwój – Zrównoważoność – Przyszłość” o znaczeniu „chemii” będziemy rozmawiać podczas jubileuszowego, X Kongresu Polska Chemia, który odbędzie się już 13-14 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Przedstawiamy pierwszą część tekstu dot. obszarów tematycznych, które poruszymy podczas wydarzenia.

– Tegoroczny Kongres Polska Chemia, którego organizatorem jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), to siedem obszarów tematycznych, wokół których skupią się dyskusje, debaty i rozmowy zaproszonych ekspertów. Wszystko to pod wspólnym hasłem: „Rozwój – Zrównoważoność – Przyszłość”. W skali kraju Polska Chemia nie od dziś jest swoistym „przemysłem przemysłów”, przed którym stoją ambitne, zielone cele. Ich pogodzenie z codziennym funkcjonowaniem branży w trudnych warunkach – z którymi musimy mierzyć się w obliczu otaczającej nas nieprzewidywalnej rzeczywistości – nie będzie proste. Mamy jednak – jako branża – świadomość konieczności przebudowy europejskiej gospodarki. Spoglądając w przyszłość, stawiamy na rozwój i zrównoważoność – jako przemysł chemiczny stoimy w centrum transformacji – podkreśla Prezes Zarządu PIPC, dr inż. Tomasz Zieliński.

Regulacje a moja firma

Przemysł chemiczny – m.in. ze względu na charakter produkcji – jest jednym z najbardziej regulowanych sektorów gospodarki. Wymagania przed nim stawiane są niezwykle restrykcyjne i obejmują wiele obszarów, takich jak np. jakość produktów, emisje zanieczyszczeń, postępowanie w przypadku wypadków chemicznych czy magazynowanie substancji niebezpiecznych. Jednocześnie regulacje dotyczące przemysłu chemicznego mają wpływ na całą gospodarkę, ponieważ produkty chemiczne są wykorzystywane w innych branżach.

Nowe regulacje mają wpływ na wszystkich przedsiębiorców, którzy zajmują się produkcją, dystrybucją lub importem szeroko pojętych substancji chemicznych. Firmy muszą dostosować swoje działania do nowych wymogów, aby uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych. Ponadto, przepisy mają wpływ na cały łańcuch wartości w przemyśle chemicznym, w tym na producentów, dystrybutorów, dostawców oraz klientów końcowych, a przedsiębiorcy sektora muszą podejmować działania, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, ochronę środowiska oraz zgodność z regulacjami.

Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących przemysłu chemicznego może być trudne do zrozumienia dla przedsiębiorców z wielu powodów. Przede wszystkim, nowe regulacje mogą wymagać od firm zmiany procesów produkcyjnych, co może wiązać się z inwestycjami w nowe urządzenia lub technologie. To z kolei może prowadzić np. do zwiększenia kosztów produkcji i obniżenia zysków. Dodatkowo, nowe regulacje mogą być skomplikowane i możliwe jest pojawianie się różnic w interpretacji przepisów między różnymi organami nadzorującymi, co może wprowadzać dodatkową niepewność.

Kolejnym wyzwaniem dla przedsiębiorców może być fakt, że regulacje dotyczące przemysłu chemicznego są zazwyczaj bardzo restrykcyjne i stosunkowo często się zmieniają. Firmy muszą być zatem na bieżąco z nowymi przepisami i stale „trzymać rękę na pulsie”. Niekiedy konieczność wprowadzenia nowych regulacji może być trudna do zrozumienia dla przedsiębiorców również dlatego, że wymagają one od nich zmiany sposobu myślenia i podejścia do produkcji – może być dla nich zupełnie nową perspektywą i wymagać zmiany priorytetów w prowadzonej działalności biznesowej.

Inwestycje i finansowanie

W dzisiejszych czasach inwestycje w przemysł chemiczny wymagają pokaźnych nakładów finansowych. Jednym z możliwych źródeł finansowania są programy współpracy samorządów z biznesem. Współpraca ta ma na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przemysłu chemicznego, a także zwiększenie zatrudnienia w regionie. Programy te oferują m.in. dotacje, ulgi podatkowe, wsparcie w zakresie szkoleń czy wsparcie dla start-upów. Z jednej strony przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia ze strony samorządów w zakresie infrastruktury oraz zachęt inwestycyjnych, z drugiej zaś samorządy potrzebują prężnie działających i stabilnych przedsiębiorstw, aby rozwijać gospodarkę lokalną.

Obecnie – realizując założenia Europejskiego Zielonego Ładu i koncepcji zrównoważonego rozwoju – niezwykle ważne jest również zrównoważone finansowanie, czyli takie powiązanie projektów i działalności, które są nakierowane na kreowanie nie tylko zwrotu z inwestycji, ale również na dostarczenie dodatkowej wartości gospodarczej, społecznej i pro-środowiskowej.

W przemyśle chemicznym bardzo ważnym czynnikiem jest dostępność środków finansowych na rozwój nowych technologii, a także modernizację istniejących procesów i infrastruktury. Współczesne wyzwania wymagają ciągłego inwestowania w badania i rozwój oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. W tym celu wiele firm z branży chemicznej poszukuje źródeł finansowania z zewnątrz, takich jak fundusze unijne, czy też kredyty i pożyczki udzielane przez banki i instytucje finansowe. Dzięki takim inwestycjom i odpowiedniemu zarządzaniu finansami, przemysł chemiczny może
z powodzeniem rozwijać się i wdrażać nowoczesne rozwiązania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia społeczeństwa.

Zrównoważona logistyka

Wymagania dotyczące logistyki w przemyśle chemicznym – a więc właściwego przechowywania, transportu aż po utylizację produktów – stają się coraz bardziej złożone i wymagające, ze względu na rosnące oczekiwania co do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu na środowisko. Dlatego w dzisiejszych czasach, kwestia zrównoważonej logistyki jest jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa sektora.

Przemysł chemiczny, działając w oparciu o globalny łańcuch dostaw, wymaga skutecznej i zrównoważonej logistyki. Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa łańcucha jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju branży. Zrównoważona logistyka może przyczynić się do poprawy efektywności i rentowności w przemyśle chemicznym – odpowiednio zaprojektowana prowadzi do zmniejszenia kosztów transportu, lepszego wykorzystania materiałów i ograniczenia ilości odpadów, co przekłada się na oszczędności i zyski dla przedsiębiorstw. W związku z tym, zrównoważona logistyka jest nie tylko istotna dla ochrony środowiska, lecz także dla zapewnienia stabilności i efektywności w przemyśle chemicznym.

Przykłady towarów wymagających właściwej logistyki w przemyśle chemicznym to produkty półprodukty i gotowe wyroby. W przypadku półproduktów i surowców chemicznych, kluczowe znaczenie ma skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw, co pozwala na zapewnienie ich ciągłej i nieprzerwanej dostępności w wymaganych ilościach i jakości. W przypadku produktów gotowych, kluczowe znaczenie ma szybkie i bezpieczne dostarczenie ich do klientów, co z kolei wymaga sprawnego zarządzania magazynowaniem, transportem i dystrybucją.

Jednym z najważniejszych wyzwań w dziedzinie logistyki w przemyśle chemicznym jest osiągnięcie równowagi między efektywnością a zrównoważonym rozwojem. Często jednak te dwie koncepcje nie wykluczają się, a wręcz powinny się uzupełniać. Firmy chemiczne powinny dążyć do wprowadzenia bardziej efektywnych rozwiązań logistycznych, które jednocześnie wpłyną pozytywnie na środowisko.

Kolejne obszary tematyczne X Kongresu poruszone zostaną w kolejnej części.

Rozwój – Zrównoważoność – Przyszłość

Rozwój, zrównoważoność i przyszłość to trzy pojęcia trwale związane z przemysłem chemicznym. Bez ciągłego rozwoju sektor nie miałby szans na przetrwanie w dzisiejszej konkurencyjnej rzeczywistości. Jednak, aby ów rozwój był możliwy, musi on odbywać się w sposób zrównoważony. Bez podejścia opartego na zrównoważoności branża nie będzie w stanie sprostać licznym wymaganiom i ambitnym celom, stawianym z jednej strony np. przez Unię Europejską, a z drugiej przez coraz bardziej świadomych konsumentów. Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy inwestowali w innowacje i rozwój technologii, które nie tylko przyniosą korzyści finansowe, lecz także będą w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko i społeczeństwo. Tylko w ten sposób przemysł chemiczny będzie mógł z powodzeniem funkcjonować w przyszłości oraz stanowić motor napędowy gospodarki i postępu.

Tematy związane z wyzwaniami przemysłu chemicznego w zmieniającej się rzeczywistości będą przedmiotem jubileuszowego X Kongresu Polska Chemia – najważniejszego i największego wydarzenia branży chemicznej w Polsce i Europie Centralnej. Unikalna agenda, liczni eksperci, renomowani partnerzy, strefa expo i networking – wszystko to już w terminie 13-14 czerwca br., stacjonarnie, w wyjątkowej przestrzeni Lubelskiego Centrum Konferencyjnego.

Rejestracja na X Kongres Polska Chemia trwa – serdecznie zapraszamy.

Posty pokrewne