20-lecie Systemu SPOT

 20-lecie Systemu SPOT

Ponad dwadzieścia lat temu podjęto działania, które doprowadziły do powstania Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT – projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który dziś może pochwalić się jednym z najdłuższych staży funkcjonowania. 14 grudnia 2000 r. podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, a Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, które obowiązuje do chwili obecnej i reguluje zasady współpracy pomiędzy podmiotami, jakie przystąpiły do systemu SPOT, a Państwową Strażą Pożarną.

W czasach, w których powstawał SPOT, Polska ubiegała się o członkostwo w Unii Europejskiej, a sprawy związane z zagrożeniami chemicznymi regulowały głównie ADR i RID. Wiele do życzenia pozostawiał też poziom usług transportowych. Zachodząca z biegiem czasu poprawa jakości transportu i wdrożone w późniejszych latach uregulowania takie jak CLP, czy REACH ułatwiły działanie służb ratowniczych, jednak nie wyeliminowały potrzeby istnienia systemu SPOT. Przez ostatnie 20 lat jednostki systemu uczestniczyły w usuwaniu wielu zagrożeń związanych z uwolnieniem lub ryzykiem uwolnienia niebezpiecznych chemikaliów.

Przypadająca w tym roku okrągła rocznica podpisania porozumienia zbiega się z 50 rocznicą powołania w Polsce ratownictwa chemicznego (6 maja 1970). Warto przy tej okazji zapoznać się z zasadami działania Systemu SPOT (https://www.pipc.org.pl/projekty/nasze-projekty/system-spot) i historią ratownictwa chemicznego (https://cerga.pulawy.com/articles/33).

Posty pokrewne