Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty, przed XI Kongresem Polska Chemia

 Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty, przed XI Kongresem Polska Chemia

– Kongres Polska Chemia to jedno z najważniejszych wydarzeń dla krajowej branży chemicznej, podczas którego możemy wspólnie z przedstawicielami administracji, organizacji branżowych oraz świata nauki rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed biznesem. Jedno z kluczowych wyzwań związane jest z regulacjami unijnymi, które powodują, że europejska branża chemiczna stawia przed sobą ambitne cele w zakresie transformacji energetycznej. Musimy jednocześnie pamiętać, że transformacja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, stąd bardzo ważne jest konsekwentne wdrażanie odpowiednich mechanizmów ochronnych. Brak takich działań będzie zachęcał konsumentów do kupowania tańszych produktów, importowanych z krajów trzecich z dużym obciążeniem dla środowiska. Krajowy przemysł chemiczny ma ogromny potencjał, aby wdrażać produkty odpowiadające na zielone cele polityki klimatycznej – istotne jest równolegle, aby dążyć do wypracowania rozwiązań, które będą sprzyjać konkurencyjności Polskiej Chemii – mówi przed XI Kongresem Polska Chemia, Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

– Jestem przekonany, że tegoroczna edycja Kongresu będzie okazją do wielu dyskusji m.in. o bezpieczeństwie surowcowym, potencjale sztucznej inteligencji w przemyśle chemicznym, ale przede wszystkim o tym jak przeprowadzić transformację energetyczną, z uwzględnieniem pozycji europejskiej branży na tle producentów spoza UE – dodaje Prezes Leszkiewicz.

Kongres Polska Chemia to najważniejsze wydarzeń branży chemicznej w Polsce, a także doskonała okazja do wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz strategii dla branży chemicznej. Oprócz zagadnień ogólnych, proponowane sesje tematyczne bazują na aktualnej problematyce stanowiącej przedmiot prac Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i działających przy niej Komisji PIPC.

6-7 czerwca 2024 r. w Hotelu Airport Okęcie Warszawa odbywa się XI edycja Kongresu Polska Chemia. Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne