Adrian Szkudlarski, Prezes Zarządu Rafinerii Gdańskiej, przed XI Kongresem Polska Chemia

 Adrian Szkudlarski, Prezes Zarządu Rafinerii Gdańskiej, przed XI Kongresem Polska Chemia

Ostatnie dwa lata były bardzo istotne dla Rafinerii Gdańskiej pod względem procesu PMI, czyli integracji po fuzji, w wyniku której została uruchomiona umowa processingowa zawarta z dwoma właścicielami. W dużej mierze to etap, którego „napędem” jest implementacja umiejętności zarządzania procesem zmiany na wszystkich płaszczyznach. Służy to realizacji synergii, jak i wdrożeniu nowej kultury organizacyjnej, rewizji obszaru ogólnego zarządzania, efektywnej współpracy i wymiany doświadczeń – powiedział przed XI Kongresem Polska Chemia, Adrian Szkudlarski, Prezes Zarządu Rafinerii Gdańskiej.

Rafineria Gdańska jest jednym z dwóch kluczowych dostawców na krajowym rynku paliw. Znając założenia nowych, w tym przekształcanych starszych regulacji europejskich, możemy się dostosować do niezwykle ambitnych celów ekologicznych. Rafineria analizuje różne technologie i scenariusze dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych, weryfikując przede wszystkim koszt inwestycji i ich opłacalność. Emisyjność Rafinerii Gdańskiej jest w tym momencie już na odpowiednim poziomie. To ważna przewaga, ale też wyzwanie w zakresie dalszej redukcji emisji.

Wśród wyzwań na najbliższy czas można wymienić np. wdrożenie nowej strategii, która w dużej mierze będzie ukierunkowana na maksymalizację wartości firmy dla właścicieli, poprzez zapewnienie wysokiej dostępności operacyjnej rafinerii oraz na ciągłą poprawę efektywności w obszarze kosztów, przy czym bardzo istotnym zagadnieniem przy wszystkich realizacjach jest bezpieczeństwo osobowe, które dla zarządu jest priorytetem – wskazuje Prezes Zarządu Rafinerii Gdańskiej.

Kongres Polska Chemia to najważniejsze wydarzeń branży chemicznej w Polsce, a także doskonała okazja do wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz strategii dla branży chemicznej. Oprócz zagadnień ogólnych, proponowane sesje tematyczne bazują na aktualnej problematyce stanowiącej przedmiot prac Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i działających przy niej Komisji PIPC.

6-7 czerwca 2024 r. w Hotelu Airport Okęcie Warszawa odbywa się XI edycja Kongresu Polska Chemia. Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne