Alert prawny – nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

 Alert prawny – nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

3 lipca b.r. wchodzą w życie zmiany do Kodeksu Postępowania Cywilnego, szczególnie ważne dla prawników prowadzących sprawy sądowe. Dotyczą one m.in. doręczania pełnomocnikom pism sądowych przez umieszczanie ich treści w portalu informacyjnym.

W alercie WKB znajdą Państwo rekomendowaną procedurę działania, której celem jest minimalizowanie ryzyka upływu terminów przed dokonaniem czynności przez pełnomocnika. Prezentowane są także inne, wybrane przez nas istotne przepisy wprowadzane powyższą nowelizacją.

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

Posty pokrewne