Będą rekompensaty dla Polskiej Chemii.

 Będą rekompensaty dla Polskiej Chemii.

6 czerwca 2019r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uzyskało zgodę na wprowadzenie systemu rekompensat kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego w Polsce. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest od początku bardzo zaangażowana w wypracowanie najlepszych dla sektora rozwiązań i niebawem zobaczymy efekty działań Izby na rzecz Członków.

System wprowadza częściowy zwrot kosztów zakupu uprawnień do emisji przenoszonych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w wybranych sektorach lub podsektorach energochłonnych. Maksymalny roczny limit środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat za 2019 i 2020 rok wynosi 890 mln zł i pochodzi ze środków uzyskanych przez Rząd ze sprzedaży uprawnień do emisji pochodzących z puli aukcyjnej. Ponad połowa tej sumy ma szansę trafić do kilkudziesięciu przedsiębiorstw z sektora i podsektorów przemysłu chemicznego. Chodzi między innymi o produkcję nawozów i związków azotowych, podstawowych chemikaliów organicznych i nieorganicznych, włókien chemicznych oraz wybranych tworzyw sztucznych w formach podstawowych.

Wzrost cen uprawnień do emisji w ramach EU ETS negatywnie wpływa na hurtową cenę energii elektrycznej, co jest kluczowym zagrożeniem dla naszej konkurencyjności.  Od 2012 roku szacowna wysokość kosztów pośrednich całego przemysłu chemicznego i petrochemicznego w Polsce wyniosła ponad 45 mld euro rocznie, szacunki za 2018 rok są niemalże 3 razy wyższe i wynoszę około 125 mln euro.

Listę sektorów i podsektorów kwalifikujących się do rekompensat kosztów pośrednich szczegółowo określają wytyczne Komisji Europejskiej, które obowiązują do końca 2020 roku. Równocześnie toczą się prace nad kształtem nowych wytycznych, w szczególności nad formułą systemu rekompensat w kolejnej fazie unijnego systemu handlu uprawnieniami (EU ETS) do emisji na okres 2021 – 2030.

Z pewnością możemy oczekiwać kolejnych zmian w systemie , co najprawdopodobniej poskutkuje nowelizacją ustawy przed 2021 rokiem. Do tego czasu rekompensaty będą poprawiać sytuację konkurencyjną energochłonnych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Polsce. Polska Izba Przemysłu Chemicznego nadal będzie prowadzić działania na poziomie parlamentu i Rządu by wypracować jak najlepsze rozwiązania dla swoich Członków i całego polskiego sektora chemicznego.

Posty pokrewne