BHP i bezpieczeństwo procesowe tematami minionego tygodnia

W minionym, 16 tygodniu 2017 r. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zorganizowała dwa wydarzenia związane z promowaniem najlepszych praktyk zw. z BHP i bezpieczeństwem procesowym. 

18 kwietnia 2017 r. odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego (ATEX). Organizatorem szkolenia była Polska Izba Przemysłu Chemicznego, a poprowadził je dr hab. inż. Andrzej Wolff – ekspert ds. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego z GRUPY WOLFF.

19 kwietnia 2017 r. odbyło się, już po raz czwarty, Seminarium "Bezpieczna Chemia". Tematyka tegorocznej  edycji Seminarium objęła tematy takie jak: wpływ bieżących regulacji na bezpieczeństwo w zakłądach chemicznych, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo kontraktorów. Omawiano również problemy wynikające z nieprecyzyjnych zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Atex 137).

W obu wydarzeniach wzięło udział ponad 150 osób, między innymi z PKN ORLEN S.A., ANWIL S.A., BASF Polska Sp. z o.o., IBM Polska Sp. z o. o., ICHP, Grupy Wolff, PZU S.A. Szkolenie i seminarium odbyły się w ramach Programu "Bezpieczna Chemia". Wydarzenia były bezpłatne dla Członków PIPC oraz realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Na stronie Programu "Bezpieczna Chemia" zamieściliśmy fotorelację z wydarzeń -> kliknij, żeby zobaczyć zdjęcia

Program "Bezpieczna Chemia" jest autorskim Programem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Odbiorcami Programu są członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i ich pracownicy, ze szczególnym uwzględnieniem najwyższego i średniego szczebla kierowniczego odpowiedzialnego za zapewnienie właściwych warunków BHP i PPOŻ. Program realizowany jest pod hasłem: BEZPIECZNA CHEMIA = BEZPIECZNA PRACA

Główne cele Programu "Bezpieczna Chemia" to:
– Promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego;
– Wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego;
– Propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa;
– Promocja najlepszych dostępnych w dziedzinie BHP praktyk;
– Podnoszenie świadomość BHP i PPOŻ;
– Informowanie Partnerów Programu o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym.

Organizator Programu "Bezpieczna Chemia"
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Partnerzy Strategiczni
PKN Orlen S.A.
Grupa Azoty S.A.
Basf Polska Sp. z o.o.

Partnerzy Główni
PCC Rokita S.A.
Anwil S.A.

Partner Techniczny
Drager Safety Polska Sp. z o.o.

Posty pokrewne