BIM – Building Information Modeling

 BIM – Building Information Modeling

Zbiorniki modułowe odwzorowane w standardzie BIM (w aplikacji Revit) to odpowiedź na aktualne trendy w zakresie cyfrowych rozwiązań i wysokie wymagania stawiane przez branżę instalacyjną. Opracowane w technologii BIM biblioteki Revit dotyczą wewnętrznych zbiorników bezciśnieniowych na wodę pitną lub przeciwpożarową wykonywanych w technologii AmargTank MultiPower.

Jeśli reprezentujesz firmę inżynieryjno-wykonawczą, możesz korzystać z danych dostępnych dzięki technologii BIM pod kątem:

💲 szybkiej wyceny zbiornika u producenta,
📅 określenia harmonogramu prac,
➡️ to z kolei ułatwi proces składania ofert w przetargach i ograniczy czas na szukanie dostawcy lub podwykonawcy.

✅ Dodatkowo masz ciągły dostęp do danych usprawniający prezentację proponowanego rozwiązania Inwestorowi i rozmowy nt. możliwych zmian.

Z kolei jeśli jesteś Inwestorem, możesz posiłkować się bibliotekami Revit już na początku planów inwestycyjnych (tj. na etapie koncepcji i rozważań danego przedsięwzięcia).

Dzięki temu zyskujesz niezbędne dane pozwalające zweryfikować możliwy efekt końcowy bez konieczności angażowania firm zewnętrznych.

Dodatkowo informacje dostępne dzięki bibliotekom dadzą Ci wiedzę nt. projektu na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Więcej informacji: BIM Revit | Zbiorniki na wodę AmargTank MultiPower – Amargo

Posty pokrewne