Biuletyn Programu Bezpieczna Chemia nr 1/2023 – pobierz

 Biuletyn Programu Bezpieczna Chemia nr 1/2023 – pobierz

Z największą przyjemnością oddajemy na Państwa ręce pierwsze tegoroczne wydanie Biuletynu Programu Bezpieczna Chemia – publikacji tworzonej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

W najnowszym numerze, tradycyjnie, Partnerzy Programu Bezpieczna Chemia oraz Członkowie PIPC poruszają wiele ciekawych zagadnień. Wśród nich na uwagę zasługuje m.in. artykuł Transportowego Dozoru Technicznego na temat Rozporządzenia CLP w kontekście Umowy ADR i wzajemnych relacji na przykładzie UN 3082 (czyli specjalnego numeru rozpoznawczego, umieszczanego na przesyłkach zawierających towary niebezpieczne).

Polecamy również artykuł przygotowany przez CIECH – “Bezpieczeństwo filarem transformacji nowoczesnej grupy chemicznej”, a także materiał ekspercki Urzędu Dozoru Technicznego dotyczącego analizy HAZOP dla instalacji ASU. Szczególnej uwadze polecamy publikację przygotowaną przez ekspertów Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego na temat bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów na etapie projektowania (ang. Safe and Sustainable by Design, SSbD).

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Posty pokrewne