Biuletyn Programu Bezpieczna Chemia nr 2/2022 – pobierz

 Biuletyn Programu Bezpieczna Chemia nr 2/2022 – pobierz

Z największą przyjemnością oddajemy na Państwa ręce drugie tegoroczne wydanie Biuletynu Programu Bezpieczna Chemia – publikacji tworzonej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

W aktualnym numerze Partnerzy Programu Bezpieczna Chemia oraz Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego poruszają wiele ciekawych zagadnień. Wśród nich znalazły się artykuły o istotnych z punktu widzenia branży chemicznej zmianach legislacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje tekst popełniony przez ekspertów Deloitte, co jest owocem nowo zawartej współpracy z PIPC.

W tym wydaniu Biuletynu przeczytamy także o dyrektywie SEVESO III, rozważaniach na temat chemikaliów przyszłości w związku ze Strategią w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności (CSS). Ponadto eksperci z obszarów bezpieczeństwa z Grupy ORLEN dzielą się doświadczeniami w związku z wdrożeniem jednolitych standardów bezpieczeństwa w całej GK.

Z Biuletynu dowiemy się również, co nowego słychać w Grupie Azoty, ANWIL-u, jak i poznamy ostatnie działania podejmowane przez Sekretariat Programu Odpowiedzialność i Troska, który w 2022 roku obchodzi 30-lecie działalności Programu w Polsce. Dobrymi praktykami, a zarazem ciekawymi rozwiązaniami, jak zwykle dzielą się przedstawiciele Dräger Polska. Warto zajrzeć do tekstu o indywidualnym podejściu przy dopasowywaniu środków ochrony układu oddechowego. 
 

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Posty pokrewne