Chemia 4.0, czyli digitalizacja branży chemicznej – na IX Kongresie Polska Chemia

 Chemia 4.0, czyli digitalizacja branży chemicznej – na IX Kongresie Polska Chemia

Transformacja cyfrowa to proces nieunikniony, który dzieje się tu i teraz – stał się teraźniejszością. Świadczy o tym mnogość inwestycji firm przemysłowych w innowacje, a także coraz większa gama dostępnych rozwiązań oraz narzędzi 4.0. Polski sektor chemiczny, stanowiąc jeden z filarów nowoczesnej gospodarki, korzysta z nowoczesnych technologii nie od dziś.

Transformacja cyfrowa jest jednym z sześciu głównych celów zawartych w wytycznych Unii Europejskiej na lata 2019–2024. Wspieranie takiej transformacji nigdy wcześniej nie było tak wysoko sklasyfikowane na liście europejskich priorytetów. W 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wizję i kierunek transformacji cyfrowej w Europie do 2030 r., proponując tzw. kompas cyfrowej dekady w UE, którego jednym z kierunków jest transformacja cyfrowa przedsiębiorstw, zakładająca m.in. upowszechnienie korzystania z chmury, AI (ang. Artificial Inteligence) oraz big data.

Cyfrowa Polska Chemia

Firmy polskiej branży chemicznej coraz bardziej świadomie podchodzą do wszelkich regulacji, także tych w zakresie cyfryzacji. Ponadto zdają sobie sprawę, że digitalizacja jest obecnie nieodłączną częścią współczesnego świata i życia nas wszystkich, a bez nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań po prostu trudno byłoby funkcjonować, także w zakresie prowadzenia biznesu. Dla wielu przedsiębiorstw transformacja cyfrowa jest już codziennością, a dla pozostałych bardzo szybko może stać się jednym z kluczowych elementów strategicznego rozwoju. Promowanie nowoczesnych rozwiązań stanowi jeden z najważniejszych elementów, który może decydować o wzmocnieniu konkurencyjności Polskiej Chemii[1] – wskazuje dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Przemysł chemiczny, podobnie jak inne sektory gospodarki, jest kształtowany przez światowe trendy, a obecnie jednym z najważniejszych jest innowacyjność. Polska branża chemiczna, będąc jedną z najbardziej postępowych, wyznaczając kierunki rozwoju w całym przemyśle, stawia na nowoczesne technologie. Ma to ogromne znaczenie również w kontekście transformacji ekologicznej – branża już opracowuje i będzie wdrażać najnowocześniejsze rozwiązania, realizując przy tym ambitne unijne „zielone” cele. Zielona transformacja i jej cele w sposób oczywisty powiązane są z nowoczesnymi technologiami – oba te obszary są od siebie zależne i przenikają się wzajemnie, a digitalizacja odgrywa jedną z kluczowych ról w dekarbonizacji. Polska Chemia, jako branża odpowiedzialna środowiskowo i społecznie, realizuje szereg inwestycji w odpowiedzi na potrzeby i wymogi nowoczesnego, współczesnego świata.

Dostępne dzisiaj rozwiązania cyfrowe dają szansę przemysłowi na realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu przy jednoczesnym rozwoju biznesowym, a także zapewniają bezpieczne funkcjonowanie i stabilną przyszłość. Od wielu lat obserwujemy olbrzymi postęp cyfrowy. To niesamowite, że otaczająca nas na co dzień informatyzacja, dostęp do przeróżnych oprogramowań, aplikacji, systemów czy po prostu łączność internetowa – którą przecież zna każdy z nas – nie tylko ułatwia życie codzienne czy służy rozrywce, lecz jest również podstawą nowoczesnego przedsiębiorstwa – wskazuje Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji w PIPC.

Transformacja cyfrowa krok po kroku

Wdrożenie technologii 4.0 w przedsiębiorstwach wiąże się z licznymi wyzwaniami i ryzykami, jednak jest dla nich przede wszystkim źródłem szans i możliwości rozwoju. Na początku procesu istotne jest przekonanie, co zrobić, aby inwestycja w nowe rozwiązania była opłacalna i przyniosła oczekiwane rezultaty. Celów wykorzystania technologii 4.0 może być kilka: poprawa rentowności produkcji, zachowanie konkurencyjności, poprawa bezpieczeństwa, zdobycie nowych rynków, eliminacja niestabilności procesów.

Gwarancją sukcesu jest tylko całościowe, kompleksowe podejście do zagadnienia transformacji cyfrowej – musi ona dotyczyć całej firmy, a poszczególne działy muszą ze sobą współpracować. Istotni są tu zarówno ludzie (ich wiedza, umiejętności, a także wielozadaniowość zespołu wdrożeniowego i współpraca pomiędzy różnymi poszczególnymi działami w firmie), jak i technologie, procesy oraz dostępne narzędzia. Ponadto ważne jest przekonanie, że wprowadzane zmiany są niezbędne w osiągnięciu postawionego celu.

Nowa rzeczywistość – nowe cyfrowe wyzwania

Wojna w Ukrainie i niestabilność sytuacji geopolitycznej, której jesteśmy obecnie świadkami, przyniosły szereg nowych zagrożeń. Tym samym digitalizacja w dzisiejszych, nieprzewidywalnych czasach urosła do zupełnie innej rangi i nabrała nowego znaczenia. – Obecnie tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna, a wcześniej trwająca ponad dwa lata pandemia COVID–19 pokazały nam, niezwykle dobitnie, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo, także w przemyśle chemicznym. W niestabilnej, zmiennej rzeczywistości kluczowe znaczenie ma cyfryzacja systemów wsparcia, wspomaganie procesów analitycznych, a także szybkie podejmowanie decyzji – wszystko to ma dawać nam poczucie bezpieczeństwa, również pod kątem sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Digitalizacja, w tym szeroko pojęte bezpieczeństwo cyfrowe, jest również jednym z kluczowych elementów zawartych w planach i strategiach unijnych, ułatwiających osiąganie nadrzędnych celów, jak choćby w zakresie Zielonego Ładu – podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński.

Rozwiązania 4.0 i nowoczesne technologie będą stanowić sposób na zwiększenie bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym. W dzisiejszym świecie najnowsze trendy technologiczne odgrywają ogromną rolę w zakresie bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracowników, co jest jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania branży, która nieustannie mierzy się z nowymi wyzwaniami w obliczu zmieniającej się, nieprzewidywalnej rzeczywistości.

Nowoczesna branża chemiczna

Polska Chemia jest swoistym „przemysłem przemysłów” – to ogromny multisektor. Dziesiątki podsektorów i gałęzi, setki procesów, tysiące produktów – ogromna ilość rozwiązań, zastosowań, powiązań, dostawców i odbiorców. Wyroby sektora chemicznego są nie tylko niezbędne dla funkcjonowania innych branż, lecz także kluczowe dla życia całego społeczeństwa – pozwalają zaspokajać codzienne, często najbardziej podstawowe potrzeby każdego człowieka – od odzieży, przez leki i tekstylia, a na sferze telekomunikacyjnej i IT kończąc. Chemia jest wszędzie dookoła nas, dokładnie tak, jak otaczające nas na każdym kroku nowoczesne, cyfrowe rozwiązania. Oba te obszary – chemia i cyfryzacja – są ze sobą ściśle powiązane. Nowoczesna chemia to cyfrowa chemia.

Tematy związane digitalizacją przemysłu chemicznego będą przedmiotem IX Kongresu Polska Chemia – najważniejszego i największego wydarzenia branży chemicznej w Polsce i Europie Centralnej. Unikalna agenda, liczni eksperci, renomowani partnerzy, strefa expo i networking – wszystko to już w terminie 1-2 czerwca br., stacjonarnie, w wyjątkowej przestrzeni konferencyjno-wypoczynkowej Cukrowni Żnin.

Przed nami m.in. następujące zagadnienia: Rola digitalizacji w dekarbonizacji; Cyfrowa transformacja branży chemicznej w praktyce, inteligentna firma; Nowe modele i możliwości biznesowe a cyfrowa rewolucja (analiza rynków, produktów, kontrahentów, big data, chmura obliczeniowa); Kompetencje przyszłości – jak uzupełnić lukę kompetencyjną, z jakich narzędzi firmy mogą skorzystać?; Sposoby na skuteczną cyberochronę przemysłu; Najnowsze trendy technologiczne dla bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracowników; Bariery kompetencyjne w wykorzystywaniu potencjału nowych technologii w bezpieczeństwie.

Rejestracja na IX Kongres Polska Chemia trwa – serdecznie zapraszamy.

Chemia 4.0 – digitalizacja branży chemicznej

Chemia 4.0 – digitalizacja branży chemicznej

[1] Pisownia wyrażenia “Polska Chemia” wielkimi literami to celowo stosowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego zabieg jako synonim dla polskiego przemysłu chemicznego i polskiej branży chemicznej. Sformułowanie „Polska Chemia” stanowi także element wielu kluczowych projektów realizowanych przez PIPC, np. Kampania Polska Chemia, Godło Polska Chemia (znak zastrzeżony), Magazyn Polska Chemia, Kongres Polska Chemia.

Posty pokrewne