Czego oczekuje branża chemiczna od nowego rządu?

 Czego oczekuje branża chemiczna od nowego rządu?

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Grzegorza Kowalczyka pt. “Nie tylko KPO, ale dużo więcej. Oto lista pilnych oczekiwań biznesu dla nowego rządu”, opublikowanego na portalu Business Insider. Tekst dotyczy pilnych oczekiwań biznesu, w tym branży chemicznej, wobec nowego rządu. W artykule znalazł się komentarz dr. inż. Tomasza Zielińskiego, Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Poniżej przedstawiamy fragmenty tekstu.

Przedstawiciele przedsiębiorców pytani o oczekiwania wobec nowego rządu odpowiadają zgodnie – z niecierpliwością czekają na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. — Z naszej perspektywy to w obecnej chwili kluczowe. KPO, wpisując się w zielone cele UE, koncentruje się na ochronie klimatu i transformacji cyfrowej – czyli dwóch filarach, które są niezbędne do dalszego rozwoju – podkreśla dr Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Potrzeba dialogu z rządem i konsultacji publicznych

Jest jeszcze jeden postulat, który najczęściej wraca podczas rozmów z biznesem. To powrót do dyskusji na linii rząd – przedsiębiorcy. — To, co nowy rząd może zrobić w pierwszej kolejności, na co od dawna liczymy, to powrót do konsultacji publicznych, które powinny trwać odpowiednią ilość czasu. Konsultacji, które pozwalają przemysłowi (zresztą nie tylko chemicznemu), wypowiedzieć się i przedstawić realne zagrożenia, ale też szanse płynące z poszczególnych regulacji. Wszyscy wiemy, że papier przyjmie wszystko, gorzej z przedsiębiorcami – podkreśla Zieliński.

Sektor chemiczny oczekuje przebudowy polskiego rynku energetycznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz z innymi przedstawicielami biznesu oczekuje zdecydowanej i sprawnej przebudowy polskiego miksu energetycznego. — My naprawdę nie mamy już na co czekać. Już przegrywamy wyścig konkurencyjny. Stoi przed nami potężne wyzwanie, jakim jest transformacja energetyczna, zarówno w zakresie dofinansowania inwestycji w źródła niskoemisyjne i odnawialne, jak i również stworzenia odpowiednich ram prawnych umożliwiających wdrożenie i rozwój technologii wspierających transformację branży – potwierdza Tomasz Zieliński.

Chronić rynek i odblokować inwestycje

— Życzylibyśmy sobie większej aktywności administracji zarówno krajowej, jak i unijnej w zakresie ochrony rynków państw członkowskich i konkurencyjności firm operujących na rynkach UE. “Zalanie” rynku europejskiego, w tym oczywiście polskiego, tanimi towarami pochodzącymi spoza UE, a zwłaszcza z Chin, powoduje zachwianie konkurencyjności względem rodzimych producentów – uważa Prezes PIPC. Wskazuje, że należy kontynuować starania, by zatrzymać napływ produktów spoza UE obarczonych wysokim śladem węglowym.

Zachęcamy do lektury całego artykułu. Tekst dostępny jest pod adresem: Nie tylko KPO, ale dużo więcej. Lista oczekiwań biznesu dla nowego rządu (businessinsider.com.pl)

Posty pokrewne