“Człowiek 3.0 w świecie przemysłu 5.0 – jak to ogarnąć?” – podsumowanie Konferencji Projektu Chemia 4.0 PIPC

 “Człowiek 3.0 w świecie przemysłu 5.0 – jak to ogarnąć?” – podsumowanie Konferencji Projektu Chemia 4.0 PIPC

30 marca 2023 r., w formule hybrydowej, pod hasłem „Człowiek 3.0 w świecie przemysłu 5.0 – jak to ogarnąć?” odbyło się wyjątkowe spotkanie branży chemicznej, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) – Konferencja Projektu Chemia 4.0. Wydarzenie – łączące networking, panel dyskusyjny i prezentacje, zwieńczone lunchem biznesowym – stanowiło niezwykłą okazję do dyskusji, omawiania case studies i najnowszych cyfrowych rozwiązań dla branży chemicznej.

– Na co dzień coraz więcej mówi się o digitalizacji przemysłu, o koncepcji Przemysłu 4.0. Jednak rewolucja cyfrowa tak naprawdę przestała być już rewolucją – stała się naszą codziennością. Wszyscy wokół stosują już tak wiele narzędzi i rozwiązań 4.0, że w zasadzie ciężko jest mówić o jakimś przełomie. Prowadzimy jako PIPC projekt Chemia 4.0 już kilka lat i obserwujemy, jak radzi sobie branża. A radzi sobie coraz sprawniej. Jednak na tę tematykę należy również spojrzeć z innej perspektywy, od strony pracowników. I tu mówimy o nowych kompetencjach, stale rosnącym tempie zmian, i to tutaj, zwłaszcza w kontekście zmiany pokoleniowej mamy do czynienia z rewolucją, na poziomie czysto “ludzkim”. Przed nami liczne wyzwania – umocnienie tak potężnej branży, jaką jest chemia w wyścigu konkurencyjności i swojej pozycji rynkowej. Nie wypełnimy celów od środowiskowych po efektywnościowe bez narządzi 4.0, a przede wszystkim bez kadry 4.0. – tymi słowami dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego podsumowuje zakończoną Konferencję w ramach Projektu Chemia 4.0.

Człowiek 3.0 w świecie przemysłu 5.0 – jak to ogarnąć?

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jako ekspercka organizacja branżowa, zorganizowała wyjątkowe spotkanie sektora chemicznego, w ramach którego – podczas panelu dyskusyjnego, licznych rozmów networkingowych, a także w trakcie lunchu biznesowego w formule round-table – przedstawiciele branży rozmawiali o tym, czy Polska Chemia[1] dotrzymuje kroku transformacji cyfrowej. Zastanawiali się jak diagnozować wyzwania i braki kompetencyjne potrzebne do wdrażania rozwiązań cyfrowych oraz jak szukać argumentów dla przedsiębiorców i ich kadr przemawiających za wartością korzystania z dóbr transformacji cyfrowej.

Wydarzenie prowadził Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji PIPC, który moderował również panel dyskusyjny rozpoczynający konferencję, w którym udział wzięli: Marta Półtorak, Prezes Zarządu, Marma Polskie Folie Sp. z o.o; Piotr Kapuściński, Członek Zarządu, CIECH Soda Polska S.A. oraz – poprzez łączenie online – Arkadiusz Majoch, Dyrektor, Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, PKN ORLEN S.A. Prowadzący zadał Prelegentom szereg pytań dotyczących idei Industry 4.0 w reprezentowanych przez nich przedsiębiorstwach – pytał m.in. o największe dostrzegane wyzwania w zakresie cyfryzacji, rolę człowieka w procesie cyfrowej transformacji, a także o to, jak na zmiany, nowe technologie reagują pracownicy. Prelegenci podkreślali, że cyfryzacja jest trendem, który dotyczy obecnie nas wszystkich, każdej firmy, w skali globalnej – jest czymś nieuniknionym, procesem, który może przynieść szereg pożytku, gdy zostanie wdrożony we właściwy sposób.

Piotr Kapuściński, Członek Zarządu, CIECH Soda Polska S.A. wskazywał, że obszar cyfryzacji dla jest Grupy Ciech nieodzownym filarem rozwoju, zarówno w zakładach, jak i procesach biznesowych, a technologia poprawia efektywność pracownika. Powiedział także, że Grupa Ciech mierzy się z wyzwaniami w zakresie cyfryzacji – obecnie tempo zmian musi być wysokie. Wyzwaniem jest m.in. finansowanie zmian oraz odpowiednie kompetencje i zmiana nastawienia pracowników. Pytany o to, jak dyskutować z pracownikami na temat transformacji cyfrowej, przyznał, że nie ma na to jednej recepty, jednak kluczowa jest otwartość i rozmowy z pracownikami, także o ich obawach, ważne jest również zapewnienie im wsparcia np. w postaci szkoleń.

Marta Półtorak, Prezes Zarządu Marma Polskie Folie Sp. z o.o. podkreśliła, że spółka wykorzystuje technologie cyfrowe, automatyzację od lat. Jej zdaniem w dalszym jednak ciągu, jako polskie przedsiębiorstwa, w porównaniu do innych krajów, jesteśmy na początku tej “cyfrowej drogi”. Prelegentka wskazała, że w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw ogromne znaczenie odgrywa odpowiednie zarządzenie zmianą. Ponadto, jak nadmieniła, cyfryzacja nie wszystko zrobi za nas – na koniec w całym procesie najważniejszy jest człowiek, a cyfryzacja ma go wspomagać. Na koniec dodała, iż w spółce Marma każdy pracownik w ramach danego działu może zgłosić propozycje zmian, innowacji, podkreśliła, że ważna jest możliwość szkoleń dla pracowników, a ludzie muszą widzieć określony cel wdrażanych zmian.

Ostatni z uczestników panelu, Arkadiusz Majoch, Dyrektor, Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, PKN ORLEN S.A. w swojej wypowiedzi wskazywał na znaczenie współpracy z różnymi podmiotami m.in. w zakresie cyfrowych rozwiązań, nadmieniał, że dzięki temu osiągane są wyższe poziomy innowacyjności przedsiębiorstw. Dodał, że przy każdej zmianie, procesie, trzeba wypracować akceptację dla tej zmiany, także wśród pracowników. W spółce, jak wskazał, w ramach programów akceleracji, prowadzony jest aktywny dialog, który ma na celu “wyłapanie” różnych inicjatyw m.in. w obszarze 4.0. Na koniec, pytany o potrzeby branży, podkreślił, że kluczowe w obszarze wdrażania transformacji cyfrowej jest wsparcie, również na poziomie edukacyjnym, przekrojowym, a ogromne znaczenie ma kwestia odpowiednich regulacji.

Kolejną część konferencji stanowił dwuczęściowy blok prezentacji w formule case-study i interaktywnych pokazów rozwiązań, który zawierał propozycje dostępnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania i potrzeby przemysłu chemicznego w 2023 roku, przykłady projektów w praktyce, które przyniosły korzyści dla spółek chemicznych w Polsce, Stanowił on także omówienie wymiernych korzyści wynikających z digitalizacji procesów biznesowych dla spółek chemicznych w Polsce. Prezentacje przedstawili: Michał Eryk Południok, CEO, WinWinBalance, który opowiadał o systemie motywacyjnym pracowników produkcji w dobie Industry 4.0; Jarosław Zarychta, Enterprise Industry Lead, Google Cloud Poland z wystąpieniem pt. „Technologie 3.0 nie zabiorą Polskiej Chemii w objęcia Przemysłu 5.0”; Marcin Leweinstein, Innovation Officer, InnoEnergy, który przedstawił cyfrowy wymiar dekarbonizacji i transformacji energetycznej; Tomasz Domżalski, Lider Sekcji Stacjonarnych Systemów Detekcji Gazowej, Dräger Polska z prezentacją “Stacjonarna detekcja gazów – rozwiązania na miarę przemysłu 4.0.”; Sławomir Janczewski, iFactory CEE KAM, Advantech, który omówił cyfrową transformację, sztuczną inteligencję i przemysłowy internet rzeczy jako źródła innowacji dla przemysłu; Tomasz Radomski, CEO & Head of Sales, Atos Polska, który opowiadał, dlaczego Outsourcing IT wpływa na rozwój firmy.

Zwieńczeniem konferencji był lunch biznesowy w formule round-table. W jego trakcie, w mniej formalnej atmosferze, w mniejszych „stolikowych” grupach eksperci prezentowali studia przypadków i rozmawiali z uczestnikami o wybranych zagadnieniach. Moderatorami poszczególnych „grup stolikowych” byli: Michał Motyka, Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu, Dräger Polska; Waldemar Kessler, Architect IT, IBM Polska; Jarosław Unzeitig, Dyrektor Działu Sprzedaży, Statsoft; Jarosław Zarychta, Enterprise Industry Lead, Google Cloud Poland; Artur Zabielski, Client Partner – Manufacturing, Atos Polska; Piotr Lipnicki, Prezes Zarządu, ReliaSol. Prowadzący poszczególne dyskusje z jednej strony mieli możliwość przedstawienia poszczególnym grupom oferty reprezentowanych przedsiębiorstw, opowiedzenia o prowadzonej działalności, lecz także mogli lepiej poznać oczekiwania swoich odbiorców i wsłuchać się w potrzeby innych przedstawicieli branży chemicznej.

– Nasze wydarzenie poświęcone było w całości roli człowieka w procesie transformacji cyfrowej i wszystkim towarzyszącym wyzwaniom z perspektywy przemysłu chemicznego. Od kilku lat w nomenklaturze branżowej zaczęła się pojawiać koncepcja przemysłu 5.0. Należy jednak poddać dyskusji, czy człowiek, choć sam jest twórcą transformacji cyfrowej, nie został przez tę transformację wyprzedzony. Jest to związane z zawrotnym tempem, z jakim rozwijane są różne narzędzia, choćby sztuczna inteligencja i popularny ostatnio ChatGPT. Polska Chemia, jako branża niezwykle innowacyjna, korzysta z dóbr cyfryzacji – zastanawiamy się jednak, czy dotrzymuje jej kroku, jaki ma na nią pomysł i jak radzi sobie z wyzwaniami napotykanymi na meandrach transformacji cyfrowej – podsumowuje zakończone wydarzenie Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu i Projektów w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Zapraszamy na kolejne wydarzenie organizowane przez PIPC, tym razem o tematyce bezpieczeństwa w branży chemicznej – już 19 kwietnia br., w warszawskim hotelu Sound Garden Airport, odbędzie się Seminarium Programu Bezpieczna Chemia (formuła hybrydowa – udział stacjonarny lub transmisja online na żywo). Pod hasłem „Bezpieczeństwo na radarze –  bieżący stan i rozwiązania na przyszłość” z zaproszonymi ekspertami będziemy rozmawiać m.in. na temat nowoczesnych metod przewidywania i wykrywania zagrożeń w przemyśle chemicznym.

Organizator Konferencji Chemia 4.0: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Partner Strategiczny Projektu Chemia 4.0: ABB Sp. z o.o.

Partner Główny Projektu Chemia 4.0: Dräger Polska Sp. z o.o.

[1] Pisownia wyrażenia “Polska Chemia” wielkimi literami to celowo stosowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego zabieg jako synonim dla polskiego przemysłu chemicznego i polskiej branży chemicznej. Sformułowanie „Polska Chemia” stanowi także element wielu kluczowych projektów realizowanych przez PIPC, np. Kampania Polska Chemia, Godło Polska Chemia (znak zastrzeżony), Magazyn Polska Chemia, Kongres Polska Chemia.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z Konferencji Projektu Chemia 4.0.

Posty pokrewne