Diagnoza Polskiej Chemii – wyzwania dekarbonizacyjne sektora w kontekście ambicji Porozumienia Paryskiego

 Diagnoza Polskiej Chemii – wyzwania dekarbonizacyjne sektora w kontekście ambicji Porozumienia Paryskiego

Zapraszamy do lektury artykułu na temat dekarbonizacji przemysłu chemicznego autorstwa eksperta Deloitte – Tomasza Gasińskiego, Dyrektora w Zespole Sustainability & Economics w Deloitte Polska wraz z komentarzem Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr. inż. Tomasza Zielińskiego. Artykuł został opublikowany w ostatnim numerze Magazynu Polska Chemia (4/2022).

  • W dzisiejszych czasach trudno jest przejść obojętnie obok postępujących zmian klimatycznych. Sami możemy zaobserwować występowanie coraz bardziej gwałtownych i powszechnych zmian pogody – coraz cieplejsze lata, fale ciepła czy też zjawiska związane z wyjaławianiem gleb oraz powodzie.
  • Beneficjentem zmian klimatycznych jest także biznes chemiczny. Zmiany klimatyczne wpływają na jego funkcjonowanie oraz klientów. Natomiast sam przemysł jest wskazywany jako obszar przyczyniający się emisji, a co najistotniejsze z praktycznego punktu widzenia – regulacje czy wytyczne na stałe wpisują się w szacowanie ryzyk, ustanawianie strategii czy raportowanie w przemyśle chemicznym.
  • Zgodnie z Porozumieniem Paryskim cały świat korporacyjny oraz instytucje publiczne powinny ograniczyć swój ślad węglowy, w tym ślad swoich produktów o ok. 50 proc. w przeciągu najbliższej dekady.
  • Coraz więcej firm wpisuje te postulaty do swoich strategii biznesowych i komunikuje je powszechnie przystępując do globalnej inicjatywy klimatycznej Science Based Targets Initiaitve (SBTi).
  • Szczególne wyzwania w zakresie dekarbonizacji czekają w najbliższym czasie sektory energochłonne, a do takich należy chemia. Jest to tyle istotne, iż rosnące koszty energii i surowców, powodują, że utrzymanie konkurencyjności przemysłu chemicznego staje się poważnym wyzwaniem.
  • Branża chemiczna, jako jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu, będzie pełnić w procesie transformacji klimatyczno-energetycznej fundamentalną rolę i dołącza do głównych graczy w projektowaniu wszelkich prośrodowiskowych rozwiązań.

Powyższe fragmenty pochodzą z artykułu opublikowanego w Magazynie Polska Chemia nr 4/2022 – zachęcamy do lektury całego tekstu.

Posty pokrewne