Dofinansowanie nawet do 85% ceny – GORDION – Analityczny Silnik Zakupowy od firmy LPE

 Dofinansowanie nawet do 85% ceny – GORDION – Analityczny Silnik Zakupowy od firmy LPE

W związku z ogłoszonym naborem w ramach Pilotażu Przemysł 4.0 spółki produkcyjne należące do grupy MŚP mogą otrzymać dofinansowanie do 85% ceny na zakup zaawansowanego narzędzia analitycznego GORDION ZAKUPY.

Ponieważ GORDION generuje oszczędności średnio 3% wartości rocznych zakupów, zwrot z nakładów wynosi zazwyczaj 3 do 6 miesięcy (zależy to od specyfiki spółki).

Po stronie LPE jest przygotowanie wniosku, dostarczenie i wdrożenie rozwiązania.

Kryteria do spełnienia przez spółki:

– działalność produkcyjna

– (MŚP) zatrudnienie do 249 pracowników, przychody <225 mln PLN

– brak lub niewielkie wykorzystanie pomocy de minimis w ostatnich dwóch latach

Termin złożenia wniosku 21 kwietnia 2021

LPE to spółka, która zajmuje się wdrażaniem działań mających na celu uzyskanie oszczędności lub wyeliminowanie strat. Bazuje na narzędziach analitycznych wykorzystujących zaawansowane algorytmy predykcyjne i optymalizacyjne oraz elementy sztucznej inteligencji. Chętnie podejmujemy się zadań, gdzie występują złożone i trudne wyzwania analityczne, których rozwiązanie daje wymierne korzyści. Rozwiązania przez nas wdrażane są zazwyczaj „szyte na miarę”, ale mamy też wersje „gotowe do wdrożenia”, które wymagają jedynie małego dostosowania do specyfiki Klienta. Najnowszym wdrożonym przez nas w styczniu 2021 r. rozwiązaniem jest GORDION. Poniżej opis:

GORDION wyznacza jak rozłożyć zamówienia surowców pomiędzy dostawców, aby spełniając wymagane kryteria (bez utraty jakości) uzyskać oszczędność do 5% wartości zakupów.

 1. Proste w obsłudze oprogramowanie oparte o zaawansowane algorytmy.
 2. Wyznacza najlepsze rozwiązanie spośród wielu możliwych.
 3. Przełomowe, pionierskie narzędzie dla działów zakupów i zaopatrzenia (ale również cenne do analiz strategicznych).
 4. Analityka zakupowa na niespotykanym dotąd poziomie.
 5. Działa w obszarze, którym firmy się zazwyczaj nie interesowały (lub nie były w stanie dostępnymi dziś narzędziami wypracować korzyści).
 6. GORDION ZAKUPY to oprogramowanie/system, który:
  1. zbiera różne dane: cenniki, warunki handlowe, zapotrzebowanie, szereg ograniczeń (kryteriów),
  2. przelicza możliwe kombinacje (scenariusze) biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne,
  3. wyznacza optymalne rozłożenie zakupów pomiędzy dostawców,
  4. robi to automatycznie i bardzo szybko,
  5. generując oszczędności czasu i pieniędzy (od 1,5% do 5% wartości rocznych zakupów).

Referencje

 1. Pierwsze wdrożenie w Polsce w 6 fabrykach zakończone w styczniu 2021: wielomilionowe oszczędności!
 2. Natychmiastowa decyzja Klienta o rozszerzeniu wdrożenia na wszystkie europejskie fabryki.
 3. Klient otrzymał wyłączność na branżę. Uznał GORDION za jedno z ważnych narzędzi do budowania przewagi konkurencyjnej.
 4. W czasach COVID-19 tym bardziej GORDION ułatwia pracę i podejmowanie decyzji w zakupach (gdy konieczne jest szybkie podjęcie istotnej decyzji o zakupach).
 5. Wielokrotnie krócej wykonuje zadania (48 x krócej…) w obszarze planowania zakupów.
 6. Eliminuje ryzyka błędów.
 7. Zarządza czynnikami (założeniami, kryteriami, ograniczeniami), które trzeba wziąć pod uwagę, a przede wszystkim wycenia koszty podjętych decyzji, również strategicznych.

Wdrożenie

 1. W niewielkim stopniu absorbuje zespół Klienta.
 2. Krótki czas wdrożenia, zależnie od specyfiki Klienta (zazwyczaj kilka tygodni).
 3. Może się integrować z aktualnymi systemami, ale nie musi.
 4. Oszczędności pojawiają się natychmiast po wdrożeniu.

GORDION

Posty pokrewne