Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym

 Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym

Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasz Zieliński wziął udział w debacie pt. „Gospodarka po kryzysie”, która odbyła się 9 października 2023 r. podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie.

Kierunki rozwoju a trudna sytuacja w Europie

Prezes zapytany o priorytetowe kierunki rozwoju gospodarki wskazał, że sytuacja rynkowa, zwłaszcza w Europie, jest trudna, dlatego aby umówić o trendach rozwojowych, należy zwrócić uwagę na konieczność analizy kondycji branży chemicznej oraz sektorów z nią powiązanych, jak i rozpoznać otoczenia rynkowe, które może sprzyjać lub blokować pewne trendy rozwojowe.

Wśród największych wyzwań hamujących rozwój wskazał na potężny wpływ innych regionów świata, zwłaszcza Azji i Bliskiego Wschodu, na rynek europejski. Przyznał, że branża chemiczna odczuwa to szczególnie mocno, zważywszy na rosnącą konkurencję z Azji, w tym zwłaszcza z Chin, oraz wpływ towarów z Rosji – poprzez inne kraje, takie jak Kazachstan, Turkmenistan, Gruzja czy Turcja.

Wskazał także na wyzwania stawiane przed branżą przez Komisję Europejską, które, jak przyznał, mogą być trudne do osiągnięcia, zwłaszcza w kontekście konkurencyjności dla branż energochłonnych i trudności związane z ich wdrożeniem w skali europejskiej. Wskazał na potrzebę ogromnych inwestycji w energetykę, porównując je z budową setek nowych bloków atomowych czy wiatraków na powierzchni porównywalnej z Hiszpanią. Jednocześnie podkreślił, że świadomość potrzeby ochrony planety jest duża.

W kontekście trendów rozwojowych, Prezes podkreślił przede wszystkim konieczność działania w zakresie konkurencyjności, zwłaszcza w obliczu kryzysu energetycznego, rosnących kosztów emisji CO2 i konkurencji z importowanymi towarami. Prezes podkreślił także znaczenie technologii niskoemisyjnych, w tym technologii wodorowych, rozwój produktów o niskim śladzie węglowym oraz promowanie gospodarki obiegu zamkniętego, w tym zwiększenie wykorzystywania recyklingu chemicznego, co pozwoliłoby lepiej wykorzystać dostępne już zasoby i surowce.

Szanse rozwoju po kryzysie

Prezes zauważył, że trwająca wojna na Ukrainie wpłynęła na znaczące przemodelowanie niektórych łańcuchów dostaw, co stanowi wyzwanie dla branży, ale jednocześnie może otworzyć nowe możliwości. Według Prezesa, chociaż proces odbudowy może być długi i skomplikowany, stwarza również szansę na adaptację do nowego środowiska rynkowego z uwzględnieniem aktualnych celów i wyzwań.

Prezes Zieliński zwrócił również uwagę na potrzebę współpracy międzybranżowej, podkreślając, że synergia w działaniu może przynieść znaczne korzyści w zakresie konkurencyjności na rynku europejskim. Wskazał, że kluczem do sukcesu będzie zdolność do przystosowania się do zmieniających się warunków, uwzględniając jednocześnie cele zrównoważonego rozwoju.

Debata „Gospodarka po kryzysie” z udziałem Prezesa Zielińskiego:

Posty pokrewne