Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC w gronie liderów polskiej chemii

 Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC w gronie liderów polskiej chemii

Dr inż. Tomasz Zieliński został wybrany przez redakcję czasopisma “Chemia i Biznes” do dziesiątki najbardziej wpływowych ludzi Polskiej Chemii.

“Gdy w 2013 r. objął stanowisko prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego była to organizacja grupująca nieco ponad 20 członków. Dzisiaj Izba to być może najsprawniej działający podmiot branżowy w krajowej gospodarce, o dużym dorobku eksperckim. Należy do niej 149 członków i zapewne nie jest to liczba ostateczna. Przede wszystkim jednak PIPC okazuje się ważnym partnerem dla administracji państwowej, a jej propozycje znajdują odzwierciedlenie w przyjmowanych przez parlament ustawach – to Izba zgłosiła m.in. poprawkę do Ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, za sprawą której nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powlokę biodegradowalną. Poprawka wzbudziła sprzeciw środowisk rolniczych i była przedmiotem licznych sporów. W przestrzeni publicznej kierowana przez Zielińskiego organizacja, jako jedyna mająca ku temu narzędzia i wykorzystująca te możliwości, stała się poprzez tworzone przez siebie wydarzenia platformą dyskusji o polskiej chemii. Ma to niebagatelny wpływ na kształtowanie postaw wobec tej branży. Sam prezes przyjął postawę niekomentowania poczynań poszczególnych firm, ograniczając się do analiz dotyczących przemysłu, jako całości. Jest zwolennikiem powołania fundacji lub funduszu rozwoju przemysłu chemicznego.”
Panie Prezesie, gratulujemy!
Źródło: Chemia i biznes nr 1 z dnia 01.01.2021 r.

Posty pokrewne