Dyrektor Generalny CEFIC na spotkaniu z Członkami PIPC

 Dyrektor Generalny CEFIC na spotkaniu z Członkami PIPC

10 marca 2017 r. Marco Mensink, Dyrektor Generalny Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC spotkał się z przedstawicielami zrzeszonych w PIPC firm i instytucji. – Region Europy Centralnej traktujemy jako perspektywiczny – mówił.

 

Marco Mensink zaprezentował zebranym cele i zadania CEFIC. Obecnie są to: zagadnienia związane ze zmianami w Dyrektywie REACH, legislacją zw. z tzw. zaburzaczami hormonalnymi (Endocrine Disruptors), odpadami po produkcji chemicznej, a także kwestie zw. z ochroną środowiska.

Dyrektor Generalny CEFIC omówił również czynniki wpływające na pozycję konkurencyjną europejskiego sektora chemicznego, takie jak kształt polityki przemysłowej UE, kwestie związane z sytuacją globalnego handlu z perspektywy zmian politycznych i rynkowych w USA czy Brexit.

Ważnym elementem wystąpienia Marco Mensinka było omówienie perspektyw rozwoju europejskiego przemysłu chemicznego. Zdaniem gościa PIPC, ważnym elementem budowy silnej pozycji europejskiej chemii będzie stworzenie innowacyjnych rozwiązań przy wykorzystaniu programów UE, np. Horyzontu 2020, a także wpływ na kształt Programu Horyzont 2030. Jako najważniejsze wydarzenia dla europejskiej chemii w 2017 r. Marco Mensink wymienił: zmiany w systemie EU ETS, propozycje KE dot. identyfikacji substancji-"zaburzaczy hormonalnych", Brexit, rewizję REACH, kształt dyrektywy odpadowej i pakiet zimowy.

Spotkanie odbyło się przed corocznym Ogólnym Zgromadzeniem PIPC.

Na wewnętrznym portalu dla Członków PIPC dostępna jest prezentacja Marco Mensinka ze spotkania -> kliknij, żeby się zalogować (dla Członków nieposiadających konta -> prosimy o kontakt: Pawel.Kwiecien@pipc.org.pl)

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego CEFIC z siedzibą w Brukseli zrzesza 29 tys. europejskich firm chemicznych, które łącznie zatrudniają 1,2 miliona pracowników i odpowiają za 17 proc. światowej produkcji chemikaliów. PIPC, jako jedyna polska organizacja, jest członkiem rzeczywistym CEFIC.

Marco Mensink jest Dyrektorem Generalny Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC od maja 2016 r.

Źródło fot.: PIPC

Posty pokrewne