Europe and National Seminar “Gamma scanning”

 Europe and National Seminar “Gamma scanning”

Europe and National Seminar "Gamma scanning", to organizowane przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Międzynarodową Agencję Energii Atomowej spotkanie seminaryjne###, które odbędzie się 21 czerwca w siedzibie ICHTJ przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie.

Plan Wydarzenia:

9:00 – 9:15

Oficjalne otwarcie / Wstęp

A.G. Chmielewski

9:15 – 9:45

Gamma scanning, IAEA programs

P.D.M. Brisset

9:45 – 10:30

Seminarium “Principles of column scanning”

Joon Ha Jin

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 11:30

Seminarium “Equipment and process of column scanning”

Joon Ha Jin

11:30 – 12:15

Seminarium “Case studies of column scanning”

Joon Ha Jin

12:15 – 13:15

Dyskusja

 

13:15 – 14:15

Obiad

14:15 – 14:45

Wnioski oraz rekomendacje  

 

14:45- 14:50

Zakończenie seminarium

A.G. Chmielewski

14:50

Wizyta techniczna w wybranych laboratoriach ICHTJ oraz Parku Technologicznym

 

 

 

Organizatorem Wydarzenia jest Członek PIPC.

Posty pokrewne