Europejski Ład Przemysłowy – liderzy kilkunastu branż wzywają europejskie władze do natychmiastowej ochrony konkurencyjności europejskiego przemysłu. PIPC jedyną polską organizacją uczestniczącą w szczycie w Antwerpii!

 Europejski Ład Przemysłowy – liderzy kilkunastu branż wzywają europejskie władze do natychmiastowej ochrony konkurencyjności europejskiego przemysłu. PIPC jedyną polską organizacją uczestniczącą w szczycie w Antwerpii!

Europejski Szczyt Przemysłowy, Antwerpia, luty 2024 r.

20 lutego 2024 r. podczas Europejskiego Szczytu Przemysłowego w Antwerpii 73 liderów branży z prawie 20 sektorów europejskiego przemysłu przedstawiło premierowi Belgii (w związku z trwającą prezydencją Belgii w Radzie UE), Alexandrowi De Croo, oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, „Deklarację z Antwerpii w sprawie Europejskiego Ładu Przemysłowego”. Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr inż. Tomasz Zieliński, był jedynym przedstawicielem polskich organizacji, które uczestniczyły w Europejskim Szczycie Przemysłowym odbywającym się w Antwerpii. Treść Deklaracji w polskiej wersji językowej znajduje się na końcu wpisu.

To przełomowy moment. Po raz pierwszy od wielu lat europejskie przemysły mówią jednym głosem. Głosem, który ma pomóc nam wszystkim odzyskać utraconą konkurencyjność. Z perspektywy Polskiej Chemii to, że siedzimy przy jednym stole z kilkudziesięcioma szefami największych koncernów w Europie czy potężnych organizacji branżowych, pokazuje, jak ważnym graczem jesteśmy. Z drugiej strony, widzimy, ile jest do zrobienia. Niestety, ostatnie lata nie były dla polskiego przemysłu chemicznego okresem wzmacniania swojej konkurencyjności, tylko jej znaczącą utratą. Od wielu miesięcy mówimy o tym, że zarówno polski, jak i europejski przemysł chemiczny, bezwzględnie potrzebuje ochrony. Zielone cele są kluczowe, ale równie ważna jest nasza konkurencyjność, stabilne prawo oraz niezależność surowcowa i energetycznastwierdził dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, uczestniczący w Szczycie.

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego podczas Europejskiego Szczytu Przemysłowego, Antwerpia

W 10-cio punktowym dokumencie podkreślono wiodącą rolę przemysłu w transformację Europy, a także wskazano najważniejsze kroki, jakie należy podjąć, by na nowo uczynić europejski przemysł konkurencyjnym, silnym i zrównoważonym w obliczu trudnych warunków gospodarczych.

Podczas Europejskiego Szczytu Przemysłowego liderzy najważniejszych sektorów przemysłu, reprezentujący 7,8 milionów europejskich pracowników wraz z przedstawicielami związków zawodowych i władz unijnych, pochylili się nad najbardziej palącymi problemami i wyzwaniami dla gospodarki wspólnotowej.

Podstawowe gałęzie przemysłu w Europie zmagają się z historycznymi wyzwaniami: spada popyt, inwestycje na kontynencie zatrzymują się, produkcja znacznie spadła, a zakłady są zagrożone. Chcemy napędzać transformację naszych firm. W tym celu pilnie potrzebujemy zdecydowanych działań, by stworzyć warunki dla silniejszego rozwoju biznesu w Europie. „Deklaracja Antwerpska” wyznacza ścieżkę naprzód. Umieszczając Europejskie Porozumienie Przemysłowe na pierwszym planie strategicznego programu Europy, UE utorowałaby drogę odpornej, konkurencyjnej i zrównoważonej Europie. To jedyny sposób, aby pokazać reszcie świata, że Zielony Ład będzie korzystny dla wszystkichpowiedział dr Martin Brudermüller, Przewodniczący Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic).

By sprostać wyzwaniom stojącym przed unijną gospodarką, w deklaracji przedstawiono 10 konkretnych działań, takich jak umieszczenie Europejskiego Ładu Przemysłowego w centrum nowego europejskiego programu strategicznego na lata 2024–2029 czy ujednolicenie i uproszczenie otoczenia regulacyjnego. Europa ma stać się konkurencyjnym w skali światowej dostawcą energii. Priorytetem następnej kadencji Komisji Europejskiej muszą być projekty zapewniające dostęp do przystępnej cenowo, niskoemisyjnej energii odnawialnej i jądrowej. Europa potrzebuje kompleksowej strategii energetycznej, obejmującej konkretne działania jak np. rozbudowa infrastruktury wodorowej i innych technologii niskoemisyjnych, a także partnerstwa z krajami bogatymi w zasoby.

W deklaracji podkreślono potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa surowcowego i zagwarantowania niezależności energetycznej UE, wzrostu popytu na zrównoważone produkty i wsparcie innowacji. Sygnatariusze dokumentu wezwali także do wykorzystywania, ożywiania i ulepszania jednolitego rynku na potrzeby transformacji zintegrowanych łańcuchów wartości, nowego sposobu stanowienia prawa, które ma zachęcać do inwestowania w czyste technologie oraz uspójnienia struktur wewnętrznych, dzięki którym implementacja nowych polityk będzie skuteczna.

Treść Deklaracji jest odzwierciedleniem kwestii i postulatów, które Polska Izba Przemysłu Chemicznego podnosi od dłuższego czasu w kontaktach zarówno z krajową, jak i unijną administracją. Transformujmy się, zmieniajmy przemysł, bądźmy coraz bardziej zrównoważonymi branżami gospodarki, ale róbmy to w sposób racjonalny i wyważony. Pamiętajmy, że kraje z naszej części Europy, mają inny punkt startowy w wyścigu do transformacji klimatycznej niż większość państw wspólnoty. Potrzebujemy odmiennego wsparcia, dłuższego czasu, innych źródeł surowców etc. i nie wynika to z niechęci do zmian tylko z wielu obiektywnych, często historycznie uwarunkowanych czynników. Przez wiele lat, gdy podnosiliśmy takie argumenty, byliśmy traktowani jak l’enfant terrible, teraz we wspólnej deklaracji kilkudziesięciu organizacji i koncernów możemy przeczytać hasła, które od dawna padają z naszych ust. To bardzo ważna zmiana i pole do dalszej, wspólnej pracy na rzecz krajowego i europejskiego przemysłu. Jako Polska Chemia apelujemy do administracji o podjęcie konkretnych działań wspierających i chroniących konkurencyjność całej branży. To od Chemii zależy sprawna transformacja i codzienne funkcjonowanie każdej gospodarki. Chcemy nadal móc inwestować w Europie i realizować tu innowacyjne projekty. By tak się stało, potrzebujemy nowego podejścia w tworzeniu prawa i ochrony miejsc pracypowiedział dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Dokument podpisali przedstawiciele następujących sektorów przemysłu: chemicznego, farmaceutycznego, papierniczego, stalowego, górniczego, aluminiowego, szklanego, cynkowego, metalowego, tekstylnego, rafineryjnego, cementowego, wapiennego, nawozowego, ceramicznego, gazowego, przemysłowego i biotechnologicznego. Przyjęty dokument ma być uzupełnieniem Europejskiego Zielonego Ładu, a zawarte w nim postulaty mają zwiększać konkurencyjność neutralnego emisyjnie europejskiego przemysłu, a także przyśpieszać transformację w kierunku gospodarki przyjaznej dla klimatu.

Sygnatariusze Deklaracji Antwerpskiej, Europejski Szczyt Przemysłowy, Antwerpia

Europejski Szczyt Przemysłowy odbył się w siedzibie BASF w Antwerpii. Polski przemysł chemiczny reprezentowany był przez dr. inż. Tomasza Zielińskiego, Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Członka Rady Nadzorczej ORLEN S.A., oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu oraz Witolda Literackiego, p.o. Prezesa Zarządu ORLEN S.A.

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego prezentujący podpisaną Deklarację Antwerpską, Europejski Szczyt Przemysłowy, Antwerpia

Temat ochrony konkurencyjności wielokrotnie był poruszany podczas konferencji i wydarzeń branżowych organizowanych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, ostatnio w ramach Debaty Kampanii Polska Chemia w grudniu 2023 r. Aktualna sytuacja polskiej i europejskiej branży chemicznej, wyzwania, przed którymi stoi przemysł oraz prognozy na najbliższe miesiące będą tematem rozmów eksperckich także podczas kolejnego spotkania dla przedstawicieli branży i administracji, organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, tj. Chemicznego Otwarcia Roku 2024 „Wyzwania i szanse – co czeka branżę w najbliższych miesiącach?”, które odbędzie się 11 marca br. o godz. 14.00 w Renaissance Warsaw Airport Hotel.

Pełna treść Deklaracji w języku polskim dostępna jest pod linkiem: Deklaracja z Antwerpii w sprawie Europejskiego Ładu Przemysłowego_PL

Posty pokrewne