Fabryka przyszłości na bieżące wyzwania

 Fabryka przyszłości na bieżące wyzwania

Zapraszamy do lektury artykułu na temat inteligentnych fabryk przyszłości, opublikowanego na łamach Dziennika Gazety Prawnej 13 czerwca br. Został w nim poruszony temat optymalizacji i zwiększenia wydajności procesów w drodze do wdrażania rozwiązań w zakresie inteligentnych fabryk. W artykule znalazł się komentarz dr inż. Tomasza Zielińskiego, Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Poniżej przedstawiamy fragmenty tekstu.

W Polsce inteligentne fabryki chemiczne stają się coraz bardziej popularne. Eksperci wskazują jednak, że to bardziej proces ewolucyjny niż rewolucja. Świadczy to o naturalnym procesie zmian wynikającym z tego, że polski przemysł chemiczny zalicza się do stosunkowo nowoczesnych i innowacyjnych.

Na inteligentną fabrykę składają się trzy procedury: pozyskiwanie danych za pomocą sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii, ich analiza, do czego wykorzystuje się uczenie maszynowe i inteligentne systemy biznesowe, a w następstwie automatyzacja produkcji. Pozyskane i przeanalizowane dane trafiają do maszyn i urządzeń, które według otrzymanych wytycznych realizują proces produkcyjny.

Jak mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, inteligentna fabryka jest synonimem bardzo zaawansowanego systemu produkcyjnego, który wykorzystuje nowoczesne technologie i rozwiązania pozwalające m.in. na poprawę efektywności oraz wydajności procesów. Prezes Zieliński podkreśla, że przekształcenie fabryki chemicznej w inteligentną fabrykę przyszłości daje wiele korzyści:

  • Prowadzi do poprawy wydajności i efektywności produkcji, co przekłada się na większe zyski i zwiększa konkurencyjność na rynku.
  • Optymalizuje procesy produkcyjne, co pomaga szybko reagować na zmienne warunki i dostosowywać się do potrzeb rynku, minimalizując przy tym straty i koszty, jak również pozwala skracać czas produkcji.
  • Pomaga zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i środowiska. Inteligentne fabryki wykorzystują technologie, takie jak robotyka i automatyzacja, aby zminimalizować interakcję człowieka z niebezpiecznymi substancjami i urządzeniami. W rezultacie ryzyko wypadków i obrażeń dla pracowników jest znacznie mniejsze.
  • Przyczynia się do ochrony środowiska poprzez minimalizację emisji, lepsze zarządzanie odpadami i efektywniejsze wykorzystanie energii.
  • Może również przyczynić się do zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję zużycia surowców i minimalizację wpływu na środowisko naturalne.

Obecna sytuacja ekonomiczna jeszcze bardziej utwierdza w przekonaniu, że tylko dzięki nowoczesnym technologiom branża chemiczna jest w stanie budować wartość. Przemysł 4.0 ma potencjał do zwiększania efektywności, elastyczności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Jednak, jak zauważa Prezes Zieliński, przekształcenie zakładu przemysłowego w inteligentną fabrykę może być trudne, ponieważ wymaga znacznego nakładu inwestycyjnego, zmiany infrastruktury, wprowadzenia nowych technologii i przeszkolenia personelu. Proces ten zależy od wielu czynników, takich jak: rozmiar i skomplikowanie fabryki, dostępność technologii, zasobów finansowych i czasu.

Zachęcamy do lektury całego dodatku „Przemysł chemiczny w Polsce” opublikowanego na łamach drukowanego wydania Dziennika Gazety Prawnej 13 czerwca br.

Posty pokrewne