GLORIA CORPORATION nowym Członkiem PIPC!

 GLORIA CORPORATION nowym Członkiem PIPC!

Gloria Corporation zajmuje się działalnością doradczą – wspiera duże koncerny przemysłowe, dostarczając swoim klientom wiedzę i najlepsze rozwiązania technologiczne, aby umożliwić im osiągnięcie wymiernych efektów biznesowych, uzyskanie efektywności oraz przewagi konkurencyjnej na rynku.

Gloria Corporation S.A.M. jest spółką akcyjną założoną w 1974 r. z siedzibą w Księstwie Monako i działającą w Polsce poprzez swoją spółkę zależną.

Działalność doradcza Gloria Corporation składa się z następujących etapów:

 • Strategia: analiza rynku, konkurencyjności i warunków; analiza źródeł, wyznaczanie głównych trendów rozwojowych; przygotowanie planów długoterminowych
 • Innowacje: śledzenie nowinek technologicznych dotyczących nowych produktów lub technologii, bezpośrednio w interesujących spółkę sektorach lub sektorach pokrewnych; śledzenie standardów ochrony środowiska naturalnego; koordynacja działalności badawczo-rozwojowej innych firm,
 • Scouting – penetracja rynku: poszukiwanie nowych inicjatyw zgodnie ze strategią; inteligencja; poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z partnerami

Gloria Corporation działa głównie w następujących gałęziach przemysłu:

 • rafineryjny, petrochemiczny i chemiczny;
 • mechanika i elektromechanika;
 • energia;
 • żywność;
 • opakowania;
 • produkcja stali;
 • ochrona środowiska naturalnego;

Oferując klientom następujące działania:

 • Rozpoznanie potrzeb klienta i rynku;
 • Pomoc w określeniu cech produktów;
 • Poszukiwanie najlepszych technologii poprzez ich porównywanie;
 • Poszukiwanie najlepszych producentów pojedynczych linii produkcyjnych lub firm wykonawczych;
 • Badania rynku dla najbardziej konkurencyjnych dostawców komponentów;
 • Badania rozwojowe dla wszystkich branż, w których Gloria jest głównie aktywna;

Posty pokrewne