HIG Polska Sp. z o.o. Partnerem Programu ChemHR

 HIG Polska Sp. z o.o. Partnerem Programu ChemHR

Z przyjemnością informujemy, że spółka HIG Polska przystąpiła do Programu ChemHR, realizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Firma HIG Polska Sp. z o.o. powstała w styczniu 2013 r. jako podmiot zajmujący się przetwarzaniem odpadowych tworzyw sztucznych w procesach odzysku. Prace badawczo-rozwojowe objęły obszar termicznej degradacji (depolimeryzacji) poliolefin, głównie polietylenu i polipropylenu w wysokiej jakości frakcje węglowodorowe C6-C17. Naszym podstawowym zadaniem było znalezienie efektywnego i skutecznego rozwiązania w którym podczas stapiania tworzyw sztucznych zostaje wyeliminowane koksowanie surowca. W kolejnych latach prace badawcze skoncentrowały się na optymalizacji i doborze warunków procesu technologicznego.

Więcej o HIG Polska.

 

ChemHR to autorski Program Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Umożliwia m.in. dostosowanie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy i zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów. Wspiera przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów na pracowników z grona studentów uczelni partnerskich.

Posty pokrewne