I Konferencja Naukowo-Techniczna „INNOWACJE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM”

Serdecznie zapraszamy Państwa na I Konferencję Naukowo-Techniczną pt. „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”! Organizatorem Konferencji jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. 

Miejsce Konferencji: Centrum Administracyjne Anwil S.A., Włocławek, ul. Toruńska 222.

Termin: 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. 

Innowacyjność jest dla przedsiębiorstw chemicznych jednym z kluczowych kierunków rozwoju. Konkurencyjność sektora, wymagania regulacyjne, a także trendy rynkowe determinują konieczność rozwoju innowacyjności przemysłu chemicznego w Polsce.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, w odpowiedzi na aktualne wyzwania sektora organizuje I Konferencję „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”. Konferencja ma na celu umożliwienie przedstawienia aspektów nowatorskich rozwiązań o charakterze innowacyjnym, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i budowanie przewagi konkurencyjnej sektora chemicznego, sektorów z nim powiązanych, a także całej polskiej gospodarki. 

Zakres Konferencji obejmować będzie tematykę i projekty związane ze Strategicznymi Obszarami Badawczo-Rozwojowymi w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM , a także wszelkie aspekty innowacyjności w przemyśle chemicznym, od innowacji procesowych i produktowych, aż po zarządzanie innowacjami i nowoczesne systemy wspierające podstawową działalność.

Możliwe formy udziału: 
– wystąpienie konferencyjne (prezentacja 15-20 minut) nt. prac badawczych, projektów i rozwiązań innowacyjnych w przemyśle chemicznym;
– publikacja referatów w formie rozdziału w monografii (min. 20 tys. znaków);
– udział w roli słuchacza.

Terminarz Konferencji:
Rejestracja: od 1 sierpnia do 20 października 2017 r.  
Przesłanie streszczenia wystąpienia: do 20 października 2017 r.
Przesłanie prezentacji w formatach PDF i PP: 20 listopada 2017 r.
Przesłanie tekstu do publikacji w monografii: do 30 listopada 2017 r.

Adres do wysyłki materiałów: Anna.Zalewska@pipc.org.pl

Wytyczne do prezentacji: prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF i PPT/PPTX (Power Point), format slajdów 4:3.

Liczba miejsc ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty konferencyjne

Forma udziału

Dla Członków PIPC

Dla niezrzeszonych w PIPC

Udział (bez wystąpienia i publikacji)

Bezpłatnie

200 PLN

Udział i wystąpienie konferencyjne

Bezpłatnie

300 PLN

Udział i publikacja (bez wystąpienia)

Bezpłatnie

500 PLN

Udział, wystąpienie konferencyjne, publikacja

Bezpłatnie

600 PLN

 

Osobą do kontaktu jest dr inż. Anna Zalewska, tel. (+48) 733 768 877, Anna.Zalewska@pipc.org.pl

Szczegóły dot. uczestnictwa w Konferencji, a także regulamin i formularze dla prelegentów/autorów są dostępne na stronie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego: www.pipc.org.pl

Kliknij, żeby pobrać informację o Konferencji w pliku PDF
Kliknij, żeby pobrać Regulamin Konferencji
Kliknij, żeby pobrać wzór-instrukcję dla Prelegentów
Kliknij, żeby pobrać wzór-instrukcję dla Autorów rozdziału w monografii

Kliknij, żeby się zarejestrować
-> rejestracja dla Członków PIPC
-> rejestracja dla przedstawicieli instytucji/przedsiębiorstw niezrzeszonych w PIPC

Agenda I Konferencji Naukowo-Technicznej "INNOWACJE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM"

Patronat Honorowy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Rozwoju

Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa

Politechnika Warszawska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk

Zespół Parlamentarny ds. Przemysłu Chemicznego

Patronat medialny

Miesięcznik "Przemysł Chemiczny"

Dwumiesięcznik "Chemia i Biznes"

Express Przemysłowy

Dwumiesięcznik "Chemia Przemysłowa"

Reporter Chemiczny

————————————————————————————————–

W odpowiedzi na pytania ze strony Uczestników Konferencji zamieszczamy informację nt. hoteli zlokalizowanych najbliżej miejsca, w którym będzie odbywała się Konferencja (Centrum Administracyjne Anwil S.A. we Włocławku):

1. Hotel Aleksander, ul. Szpitalna 23; Włocławek, e-mail recepcja@hotel-aleksander.pl, strona internetowa: http://www.hotel-aleksander.pl/

2. Hotel & SPA MŁYN, ul. Okrzei 77; 87-800 Włocławek, e-mail recepcja@hotelmlyn.pl, strona internetowa: http://www.hotelewloclawek.pl/hotel-mlyn 

3. Hotel  Riverside, ul. Piwna 3, 87-822 Włocławek, e-mail recepracja@riverssidehotel.pl, strona internetowa http://www.riversidehotel.pl/ 

4. Hotel  Ratuszowy, ul. Bojaczyńska 7, 87-000 Włocławek, e-mail recepracja@hotelratuszowy.pl, strona internetowa http://hotelratuszowy.pl/

5. Hotel  Victoria, ul. Przechodnia 1b, 87-000 Włocławek, strona internetowa http://www.victoria-hotel.pl/ 

Posty pokrewne