II Forum Kampanii „Polska Chemia” za nami

6 listopada 2017 r. w Płocku odbyło się II Forum Kampanii „Polska Chemia”. Uczestnicy Wydarzenia dyskutowali o znaczeniu produktów chemicznych dla codziennego życia, ale również o znaczeniu sektora chemicznego dla gospodarki.

Podczas Forum głos zabrali m.in.:

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. – Przemysł chemiczny odgrywa kluczową rolę w gospodarce, ale również w codziennym życiu. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie w codziennym życiu normalne funkcjonowanie bez produktów chemicznych. Tak samo, myśląc o gospodarce, nie da się wyobrazić sobie działalności sektorów powiązanych z chemią – mówił. – By dynamicznie się rozwijać, musimy uświadamiać opinii publicznej nasze znaczenie, a także wiedzę nt. wyzwań, z którymi musimy się mierzyć, np. tych związanych z globalnymi trendami, takimi jak customizacja oraz wyzwań związanych z regulacjami. Zorganizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego Forum Kampanii „Polska Chemia” służy wzmocnieniu przekazu sektora, ale również informacji o konieczności odpowiedniego opracowywania regulacji, wpływających na branżę. Administracja publiczna, która tworzy legislację wpływające na przemysł chemiczny, musi brać pod uwagę, że pośrednio skutki przepisów mogą dotykać także innych sektorów, a także mieć wpływ na życie codzienne. Naszą rolą jako sektora jest przypominanie o naszym znaczeniu, ale także wskazywanie na istotne zagrożenia wpływające na pozycję konkurencyjną Polskiej Chemii.

dr Wojciech Wardacki, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. – Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z tego, że bez produktów zakładów chemicznych nie mogłyby funkcjonować branże powiązane, a w efekcie – cała gospodarka. Chemia ma zbyt duży potencjał, żeby pełnić wobec innych sektorów wyłącznie funkcję służebną – powiedział podczas otwarcia Wydarzenia [1];

Jarosław Jabłoński , Główny Inżynier w Biurze Rozwoju i Technologii PKN Orlen S.A., który mówił o znaczeniu chemii dla innych gałęzi gospodarki;

dr inż. Michał Kacperski  z Działu Badań i Rozwoju PCC Rokita S.A., który opowiadał o rosnącej specjalizacji polskiego przemysłu chemicznego;

Łukasz Zalicki, Partner w EY, który wygłosił prezentację nt. roli, jaką start-upy mogą odegrać w nowoczesnym przemyśle;

Aleksandra Filip, Ekspert w Wydziale Badań i Nowych Technologii PKN Orlen S.A. Prezentacja Aleksandry Filip dotyczyła wyzwań i perspektyw, jakie stoją przed paliwami zaawansowanymi;

 – prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Prof. Zieliński mówił o potrzebie zacieśniania współpracy między przemysłem a nauką;

– Dobre praktyki ww. zakresie omówił Łukasz Pesta, absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku;

dr Oktawian Makowski, Koordynator Obszaru Chemia w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju omówił prowadzone przez NCBiR programy finansowania projektów w sektorze chemicznym;

Klaudia Kleps, Senior Ekspert w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego opowiadała o prośrodowiskowym nastawieniu polskiego przemysłu chemicznego;

Podczas II Forum Kampanii „Polska Chemia” odbył się również panel dyskusyjny pt. „W drodze do lepszych regulacji dla Polskiej Chemii – koncepcja, współpraca, korzyści” nt. korzystnych dla funkcjonowania przemysłu zmian sposobów tworzenia legislacji. W panelu wzięli udział: Piotr Cieśliński, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, Poseł na Sejm RP oraz dr inż. Paweł Bielski, Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego.

Każdego roku podczas Forum Kampanii „Polska Chemia” Polska Izba Przemysłu Chemicznego w porozumieniu z Kapitułą Kampanii przyznaje tytuł Ambasadora Polskiej Chemii. W tym roku wyróżnienie w imieniu PCC Rokita S.A. odebrał Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu Spółki. – To dla nas duże wyróżnienie. Zależy nam na umacnianiu pozycji i znaczenia polskiego przemysłu chemicznego. Jesteśmy nowoczesną firmą i stawiamy na innowacyjne rozwiązania – mówił.

II Forum Kampanii „Polska Chemia” podsumował Krystian Pater, Członek Zarządu ds. Produkcji PKN Orlen S.A. – Chemia jest w awangardzie zmian legislacyjnych i rynkowych w Polsce, ponieważ jest lokomotywą innych sektorów naszej gospodarki – mówił.

Forum Kampanii „Polska Chemia” to miejsce, w którym polski sektor chemiczny może pokazać administracji publicznej, a także społeczeństwu, jak ważną rolę przemysł chemiczny odgrywa w gospodarce i w codziennym życiu. Warto przypomnieć, że przedsiębiorstwa i instytucje polskiego przemysłu chemicznego zatrudniają w Polsce ok. 292 tys. pracowników, co czyni chemię trzecim największym pracodawcą w kraju [2]. Dodatkowo, wartość produkcji sprzedanej sektora chemicznego wynosi ponad 200 mld PLN rocznie, to jest ponad 16 proc. wartości produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce. Przemysł chemiczny to też znaczny udział w PKB kraju i duża część polskiego eksportu, wynosząca w 2016 r. ponad 80 mld PLN. Dodatkowo, przemysł chemiczny dostarcza niezbędne do codziennego życia materiały i substancje, bez których nie mogłyby funkcjonować branże takie jak farmacja, budownictwo, czy motoryzacja.

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Partnerem Strategicznym Kampanii „Polska Chemia” jest PKN Orlen S.A.

Kliknij, żeby przejść na stronę Kampanii „Polska Chemia” 

[1] Szczegółowy opis wystąpienia dr. Wojciecha Wardackiego jest dostępny na stronie internetowej Grupy Azoty S.A. -> kliknij tutaj 

[2] Dane za 2016 r. łącznie w kategoriach „segment chemiczny” i „segment paliwowy”, [za]: „Raport. Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania, perspektywy”, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, EY, Warszawa 2017 r. Kliknij, żeby pobrać Raport 

Posty pokrewne