III Debata Kampanii Polska Chemia: “Pakiet Fit for 55 – wpływ na Polską Chemię”

 III Debata Kampanii Polska Chemia: “Pakiet Fit for 55 – wpływ na Polską Chemię”

Z największą przyjemnością zapraszamy do udziału w III Debacie w ramach Kampanii Polska Chemia w 2021 r., która odbędzie się w czwartek, 23 września br. o godz. 10.00.

Podczas trzeciej tegorocznej Debaty w ramach Kampanii Polska Chemia chcemy poruszyć kwestie związane z pakietem “Fit for 55” i jego znaczeniem dla branży chemicznej. Ogłoszony w lipcu br. przez Komisję Europejską pakiet jest jednym z najważniejszych, z punktu widzenia branży, elementów Europejskiego Zielonego Ładu.

Fit for 55 stanowi 13 wniosków ustawodawczych – zupełnie nowych lub stanowiących zmiany istniejących już przepisów. Do aktualizacji obowiązujących przepisów UE należą m.in.: rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), nowelizacja dyrektywy ws. energii odnawialnej (RED), nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED). Do całkowicie nowych propozycji legislacyjnych należą zaś m.in.: mechanizm regulacji granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM), czy ReFuelEU Aviation, czyli inicjatywa dotycząca zrównoważonych paliw lotniczych. Ambitne cele unijne w obszarze klimatu i energii będą miały ogromny wpływ na wiele sektorów gospodarki, w tym na wszystkie powiązane z chemią.

Podczas spotkania będziemy rozmawiać m.in. o:

 • ocenie propozycji zawartych w pakiecie Fit for 55;
 • propozycjach mających największe znaczenie dla dekarbonizacji polskiego przemysłu;
 • narzędziach ułatwiających przejście na gospodarkę neutralną klimatycznie;
 • narzędziach wsparcia dedykowane polskim przedsiębiorcom.

Spotkanie odbędzie się w formule online na platformie Zoom Webinar, a udział w nim wezmą zaproszeni przedstawiciele Partnerów Kampanii Polska Chemia, administracji oraz eksperci branżowi.

Głosem eksperckim całego przemysłu chemicznego będzie dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Wprowadzenie do tematyki Pakietu Fit for 55 zaprezentuje Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Klaudia Kleps.

Udział w debacie potwierdzili także przedstawiciele administracji oraz Partnerów Kampanii Polska Chemia:

Arkadiusz Pluciński – Przedstawiciel RP w COREPER I, Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE

Paweł Różycki – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Robert Jeszke – Kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji oraz Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), KOBiZE, IOŚ-PIB

Karol Wolff – Dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN ORLEN S.A.

Kalina Sarnowska – Kierownik Biura Regulacji Grupy Azoty S.A.

Przemysław Bielecki – Kierownik Działu Regulacji Zewnętrznych, Grupa LOTOS S.A.

Patryk Antonik – Kierownik w Biurze Ryzyka Regulacyjnego, ANWIL S.A.

Debatę moderować będzie Barbara Rajkowska – Kierownik projektu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

AGENDA

10:00-10:05 Otwarcie spotkania i wprowadzenie do tematyki:

 • dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10:05-10:20 Wprowadzenie do tematyki Pakietu Fit for 55

 • Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10:20-10:45 Rozmowa z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Prezesem Zarządu PIPC

 • Paweł Różycki, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10:45-11:15 Panel dyskusyjny I:

 • Arkadiusz Pluciński, Przedstawiciel RP w COREPER I, Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE
 • Kalina Sarnowska, Kierownik Działu Regulacji Grupy Azoty S.A.
 • Karol Wolff, Dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN ORLEN S.A.

11:15-11:45 Panel dyskusyjny II:

 • Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji oraz Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), KOBiZE, IOŚ-PIB
 • Przemysław Bielecki, Kierownik Działu Regulacji Zewnętrznych Grupy LOTOS S.A.
 • Patryk Antonik, Kierownik w Biurze Ryzyka Regulacyjnego, ANWIL S.A.

11:45-11:55 Podsumowanie i zakończenie wydarzenia

 • dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Partnerami Strategicznymi Kampanii Polska Chemia są: Grupa Azoty S.A., PKN ORLEN S.A.

Partnerami Głównymi Kampanii Polska Chemia są: ANWIL S.A, Grupa LOTOS S.A.

Weź udział w Debacie – zarejestruj się już dziś!

Data: 23 września 2021 r. (czwartek)

Godz.: 10.00-12.00

Miejsce: Zoom Webinar (online)

Bezpłatna rejestracja: https://bit.ly/3jTt4cT

Zapraszamy!

Posty pokrewne