III Konferencja Naukowo-Techniczna

 III Konferencja Naukowo-Techniczna

Polska Izba Przemysłu Chemicznego serdecznie zaprasza na III Konferencję Naukowo-Techniczną "Innowacje w Przemyśle Chemicznym". Wydarzenie odbędzie się w dn. 29-30 października 2019 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Celem konferencji jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, które są jednym z naturalnych kierunków rozwoju przedsiębiorstw chemicznych, co ma istotny wpływ na budowanie silnej pozycji całego sektora chemicznego, a także całej polskiej gospodarki.

W czasie tegorocznej konferencji odbędą się sesje tematyczne dotyczące innowacyjności w procesie nauczania przy ujęciu potrzeb płynących ze strony przemysłu, wzajemnej współpracy na gruncie biznes-nauka, a także innowacji realizowanych pod kątem gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Ponadto dotknięte zostaną zagadnienia spośród siedmiu obszarów, tj. innowacji produktowych, innowacji procesowych (w tym wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych), innowacji technologicznych, zarządzania innowacjami, nowoczesnych systemów wsparcia działalności podstawowej, działań wzmacniających pozycję konkurencyjną oraz innowacji w kierunku GOZ. Istotną częścią konferencji będą wystąpienia prelegentów dotyczące, m.in. realizowanych prac badawczych oraz sesja posterowa, podczas której młodzi naukowcy – w ramach Programu ChemHR – będą mieli okazję zaprezentować własne prace i realizowane działania.

Agenda:

Agenda – pobierz

Rejestracja:

Udział w wydarzeniu JEST BEZPŁATNY dla:

  • Członków PIPC; 
  • Partnerów ChemHR; 
  • pracowników Instytutów Badawczych; 
  • pracowników, doktorantów, studentów Państwowych Uczelni Wyższych;

REJESTRACJA DLA POWYŻSZYCH UCZESTNIKÓW

Udział pozostałych uczestników jest płatny – REJESTRACJA DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW

Publikacja:

Istnieje możliwość zgłoszenia artykułu do publikacji w recenzowanym czasopiśmie IOŚ-PIB "Environemntal protection and natural resources/Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", które jest indeksowane w bazie SCOPUS i Web of Science, a także znalazło się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 20 punktów. Artykułu do numeru 4/2019 wydawnictwo przyjmuje do 23 października 2019 roku, do numeru 1/2020 zaś termin wysyłania artykułów mija 15 stycznia 2020 roku. W zgłoszeniach należy umieścić dopisek "Innowacje w Przemyśle Chemicznym", a szczegółowa instrukcja z informacjami dla autorów dostępna jest na stronie internetowej wydawnictwa: http://ios.edu.pl/wydawnictwa_ios/dla-autorow/

Cennik: 

Forma udziału Cena dla Uczestników spoza PIPC Cena dla Członków PIPC, pracowników, doktorantów, studentów uczelni
Udział w roli słuchacza 300 zł Bezpłatne
Udział w roli słuchacza i wystąpienie konferencyjne 400 zł Bezpłatne
Udział w roli słuchacza i publikacja artykułu 600 zł 400 zł
Udział w roli słuchacza, wystąpienie konferencyjne i publikacja artykułu 700 zł 400 zł

Powyższe kwoty są cenami brutto.

 

Ważne daty: 

do 6 października 2019 r. – rejestracja dla Uczestników – Prelegentów wraz z wystąpieniem
do 6 października 2019 r. – rejestracja dla Uczestników – przygotowujących prace posterowe
do 6 października 2019 r. – rejestracja dla pozostałych Uczestników

do 6 października 2019 r.- przesłanie streszczenia wystąpienia (abstraktu)
do 13 października 2019 r. – przesłanie prezentacji w formatach PDF i PP
do 23 października lub 15 stycznia 2020 r. – przesłanie tekstu artykułu do publikacji

Adres do wysyłki materiałów: Anna.Zalewska@pipc.org.pl

Adres do wysyłki artykułów: wydawnictwa@ios.edu.pl

Regulamin:

Regulamin

Wzór abstraktu:

Abstrakt – wzór

 

Posty pokrewne