Artykuły legislacyjne od Kancelarii Kochański&Partners

 Artykuły legislacyjne od Kancelarii Kochański&Partners

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułami przygotowanymi przez Kancelarię Kochański&Partners, w których przeczytać można informacje na temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, klauzul opcyjnych, nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, a także wsparcia transformacji cyfrowej funduszy inwestycyjnych poprzez wdrożenie chmury obliczeniowej.

Nieruchomości: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która istotnie ułatwi dotychczasowym użytkownikom wieczystym nabywanie prawa własności tych nieruchomości.

Nowe zasady wykupu i prawo do żądania sprzedaży nieruchomości mają objąć użytkowników gruntów komercyjnych oraz przedsiębiorców.

Zaproponowany przez ustawodawcę termin 12 miesięcy jest jednak według ekspertów i przedstawicieli przedsiębiorców zbyt krótki na podjęcie decyzji o wykupie nieruchomości i zweryfikowanie, czy spełnia się odpowiednie warunki.

Weronika Duda i Malwina Jagiełło piszą o kolejnym etapie eliminacji użytkowania wieczystego z polskiego systemu prawnego 👉 https://www.kochanski.pl/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-na-wniosek/

Prawo korporacyjne: Klauzule opcyjne – jedna z wielu form zabezpieczenia interesów stron na rynku transakcyjnym

Klauzule opcyjne to jedna z wielu znanych form zabezpieczenia interesów stron w dokumentacji transakcyjnej, dlatego znajomość ich mechanizmów powinna być dla przedsiębiorców kluczowa. I to zarówno dla inwestorów, jak i negocjujących z nimi założycieli startupów. Podstawowym celem takiej klauzuli jest bowiem zapewnienie „uproszczonego” wyjścia inwestora z inwestycji na wypadek ryzyka niepowodzenia projektu.

Opcje umożliwiają więc jednej lub obu stronom umowy, pod warunkiem spełnienia się określonych przesłanek, sprzedaż lub zakup udziałów, w określonym terminie w przyszłości.

Co ciekawe, chociaż klauzule są chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorców, w polskim porządku prawnym wciąż nie ma żadnych regulujących je wprost przepisów. Jak wobec tego skutecznie realizować uprawnienie z opcji?

Przeczytasz o tym tutaj 👉 https://www.kochanski.pl/klauzule-opcyjne-jedna-z-wielu-form-zabezpieczenia-interesow-stron-na-rynku-transakcyjnym/

Prawo korporacyjne: Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, czyli rozszerzenie zasady swobody przedsiębiorczości w UE

4 maja do Sejmu wpłynął projekt długo wyczekiwanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Celem nowych przepisów jest m.in. rozszerzenie zasady swobody przedsiębiorczości na wewnętrznym rynku UE.

Patrycja Wakuluk szczegółowo analizuje proponowane zmiany, zagląda w głąb poszczególnych zapisów i podpowiada, w jaki sposób spółki będą mogły się reorganizować, łączyć, dzielić, wyodrębniać czy też transferować udziały za granicę, nie zapominając przy tym o interesach swoich mniejszościowych wspólników, pracowników oraz wierzycieli

Brzmi zachęcająco? Więcej znajdziecie tutaj 👉 https://www.kochanski.pl/nowelizacja-kodeksu-spolek-handlowych-czyli-rozszerzenie-zasady-swobody-przedsiebiorczosci-w-ue/ 

Chmura dla funduszy tylko z Kochański & Partners

Byliśmy wyłącznym partnerem prawnym Modelu wdrożenia chmury obliczeniowej opracowanego we współpracy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Model to przeznaczony specjalnie dla sektora funduszy inwestycyjnych zbiór zasad oraz praktyczny przewodnik dla projektów i polityk związanych z chmurą. Wyjaśnia, w jaki sposób powinny być wdrażane wymogi regulacyjne oraz zawiera liczne gotowe narzędzia wspierające, takie jak matrycę klasyfikacji informacji.

Naszym celem było wsparcie transformacji cyfrowej funduszy inwestycyjnych, które ze względu na surowe wymogi prawne i specyfikę branży są uznawane za wysoce wrażliwe i wymagające szczególnej uwagi.

Dzięki Modelowi fundusze te mogą dziś skuteczniej i bardziej efektywnie wdrażać usługi chmurowe i robić to w jednolitym, wspólnym dla wszystkich, zrozumiałym i dostępnym kosztowo standardzie. I gwarantować swoim klientom najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj tutaj 👉 https://www.kochanski.pl/chmura-dla-funduszy-tylko-z-kochanski-partners

Posty pokrewne