IV Seminarium “Bezpieczna Chemia” – 19.04.2017. Poznaj agendę!

 IV Seminarium “Bezpieczna Chemia” – 19.04.2017. Poznaj agendę!

Zapraszamy na IV Seminarium "Bezpieczna Chemia", które odbędzie się 19 kwietnia 2017 roku w Airport Hotel Okęcie przy ul. 17 Stycznia 24 w Warszawie.

Tematyka IV edycji Seminarium będzie koncentrować  się na kwestiach bieżących regulacji, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa kontraktorów i najlepszych praktyk w tym zakresie oraz problemów wynikających z nieprecyzyjnych zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Atex 137).

Swój udział w Seminarium potwierdzili między innymi przedstawiciele: IBM Polska Sp. z o. o., ANWIL S.A., ICHP, Grupa Wolff, PZU S.A., BASF Polska Sp. z o.o., PKN ORLEN S.A., CIOP

Szczegółowa agenda Seminarium opublikowana zostanie wkrótce. Link do formularza rejestracyjnego: https://seminariumpipc.konfeo.com/pl/groups

Agenda Seminarium

Seminarium jest bezpłatne dla Członków PIPC oraz realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska” – ilość miejsc ograniczona!!!!

Podczas wydarzeń, organizowanych w ramach Programu "Bezpieczna Chemia", dostępny będzie (dzięki uprzejmości firmy Dreager) trenażer przestrzeni zamkniętych. Trenażer będzie dostępny dla Uczestników Szkolenia (18.04 ) od godz. 12.30 oraz Seminarium (19.04) do przerwy obiadowej. W przerwach obiadowych (każdego dnia) organizowany będzie pokaz praktyczny.

 

Posty pokrewne