JSW Innowacje S.A. nowym Czlonkiem PIPC

W dniu 15 listopada 2018 roku JSW Innowacje S.A. przystąpiła do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego###.  Spółka jest 143 Członkiem Izby. 

JSW Innowacje S.A. prowadzi działalność w obszarze badań i rozwoju na rzecz Grupy Kapitałowej JSW, realizując założenia długoterminowej strategii rozwoju.

Główne przejawy aktywności Spółki to innowacyjne rozwiązania dla poprawy efektywności w obszarach wydobycia węgla koksowego, przeróbki węgla, produkcji koksu, innowacyjne rozwiązania w kierunku gospodarki bezodpadowej w Grupie JSW, zagospodarowania zasobów i odpadów, innowacyjne rozwiązania w rewitalizacji terenów poprzemysłowych w obrębie Grupy JSW, a także digitalizacja procesów wydobycia, przeróbki i koksowania węgla. Spółka prowadzi projekty górnicze, chemiczne i koksownicze.

Spółka współpracuje z inicjatorami innowacyjnych przedsięwzięć i pomysłów, producentami węgla i koksu, a także z uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi (m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Przeróbki Chemicznej Węgla).

Działalność Spółki zmierza w kierunku wytwarzania wodoru z gazu koksowniczego dla ekologicznego transportu publicznego. W perspektywie jest także produkcja nanorurek, adsorbentów oraz liczne projekty z dziedziny chemicznej. Planuje się realizację szeregu projektów wodorowych.

Posty pokrewne