Kancelaria WKB powołała multidyscyplinarną praktykę ds. ESG

 Kancelaria WKB powołała multidyscyplinarną praktykę ds. ESG

Wychodząc naprzeciw światowym trendom i potrzebom przedsiębiorców, WKB powołała multidycyplinarną praktykę ds. ESG (Environmental, Social, Governance). Zespół będzie kompleksowo doradzał przedsiębiorcom, samorządom i organizacjom w rozwoju biznesu, zgodnie z kryteriami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego. W skład zespołu wchodzą prawnicy reprezentujący różne specjalizacje i branże, takie jak: bankowość i finanse, ochrona środowiska, nieruchomości, energetyka, infrastruktura, czy zamówienia publiczne.

Globalne trendy jednoznacznie wskazują, że na biznes nie patrzymy już wyłącznie z perspektywy wyników finansowych. Coraz więcej firm w swoich strategiach biznesowych uwzględnia standardy ESG, które są dzisiaj kluczem do budowania wartości przedsiębiorstwa, relacji z klientami i otoczeniem, czy wreszcie umacniania wizerunku odpowiedzialnego przedsiębiorcy. Temat ESG, staje się na naszych oczach, ważną wartością nie tylko dla firm, ale także dla inwestorów, partnerów, kredytodawców, klientów, aktualnych czy przyszłych pracowników.

Biznes, działający zgodnie z polityką ESG, może mieć nie tylko lepsze wyniki finansowe, czy łatwiejszy dostęp do finansowania inwestycji, ale także niższe ryzyko operacyjne. W czasach permanentnej zmiany, wypełnianie kryteriów ESG przez organizację, obniża także ryzyka związane z jej funkcjonowaniem.

Stosowanie standardów ESG, z jednej strony oznacza ogromny potencjał rozwoju dla firm, z drugiej – obowiązki prawne. Działający w ramach WKB – zespół ESG, wskaże organizacjom zarówno możliwości, jak i sposoby zarządzania ryzykiem, które w kontekście uwarunkowań prawnych, są i będą pojawiać się na rynku.

„Troska o środowisko, społeczna odpowiedzialność biznesu i postępowanie zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego są coraz częściej uznawane za ważne czynniki rynkowe, które mogą decydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Obserwując na co dzień światowe trendy, współpracując z międzynarodowymi partnerami, widzimy, że temat ESG stał się jednym z kluczowych standardów w rozwoju światowego biznesu. Powołując w WKB zespół ds. ESG, chcemy skutecznie wspierać naszych klientów w ich działaniach w kierunku zrównoważonego rozwoju. Od lat wspieramy zarówno wartościowe projekty pro bono, jak i inicjatywy ekologiczne. Nieustannie pracujemy nad tym, aby takich inicjatyw było coraz więcej” – powiedział dr Jerzy Baehr, partner zarządzający kancelarii.

Koordynatorami praktyki ESG są Marcin Smolarek (partner) i Augustyn Wróbel (managing associate) z praktyki bankowości i finansów.

W skład zespołu wchodzą także szefowie praktyk: Agnieszka Chwiałkowska (prawo zamówień publicznych), Marta Midloch (praktyka projektów infrastrukturalnych), Maciej Szambelańczyk (prawo energetyczne), dr Sergiusz Urban (praktyka ochrony środowiska), Anna Wyrzykowska (praktyka nieruchomości) oraz eksperci WKB: Marta Czarnecka (praktyka nieruchomości), Agata Fabiańczuk, Hanna Przezwicka (prawo energetyczne), dr Jarosław Kola (prawo zamówień publicznych), Konrad Kropiwnicki, Marcin Lorenc, Aleksandra Nalewajko (praktyka bankowości i finansów), Agata Kukawka (praktyka projektów infrastrukturalnych), Marta Warzańska (praktyka ochrony środowiska).

Kontakt:
Marcin Smolarek adwokat, partner: marcin.smolarek@wkb.pl
Augustyn Wróbel, LL.M. adwokat, managing associate: augustyn.wrobel@wkb.pl

Informacja prasowa

Posty pokrewne