“Kobiety w Chemii” – raport z badania na temat sytuacji zawodowej kobiet w branży chemicznej i spotkanie tematyczne

 “Kobiety w Chemii” – raport z badania na temat sytuacji zawodowej kobiet w branży chemicznej i spotkanie tematyczne

Prezentujemy wyniki badania na temat kobiet w przemyśle chemicznym, do udziału w którym zachęcaliśmy w czerwcu br. Badanie zostało zrealizowane przez pracownię KANTAR na zlecenie BASF Polska w partnerstwie z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego oraz Forbes Women.

Badanie – pionierskie dla sektora chemicznego – miało na celu lepsze zrozumienie sytuacji i postrzeganie kobiet zatrudnionych w branży. Kluczowym zadaniem było ustalenie, jakie zjawiska dotyczące płci mogą być istotne dla sytuacji kobiet zatrudnionych bądź chcących podjąć pracę w tym sektorze.

Według badania środowisko pracownicze sektora chemicznego obserwuje wzrost ilości kobiet zarówno na stanowiskach naukowo-technicznych, jak i kierowniczych. Branża w oczach pracowników jest również pozytywnie oceniana pod kątem dbania o środowisko i innowacyjności technologicznej. 

Co na temat branży chemicznej sądzą jej pracownicy? Oto garść wniosków z badania:

  • branża jest stabilna pod kątem zatrudnienia;
  • „chemia” oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego
  • przedsiębiorstwa chemiczne w ostatnich latach bardzo poprawiły jakość swojego działania na rzecz ochrony środowiska, jednak nadal pojawiają się głosy o potrzebie wzmożenia tych inicjatyw
  • płace w sektorze prywatnym są w odczuciu respondentów wyższe niż w sektorze publicznym.

Zachęcamy do lektury całego raportu.

Wyniki badania zostaną omówione na spotkaniu “Czy chemia jest kobietą?”, które odbędzie się już 11 października br. Zaproszeni goście – przedstawiciele sektora chemicznego – będą rozmawiać o roli i udziale kobiet w przemyśle chemicznym z różnych perspektyw. Udział w spotkaniu wezmą:

  • Katarzyna Byczkowska, Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska
  • Elisabeth Luerenbaum, Prezeska Solvachem sp. z o. o.
  • Anna Potocka-Domin, Global Compact Network Poland
  • Marta Półtorak, Prezeska Marma Polskie Folie
  • dr inż. Tomasz Zieliński, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
  • Agnieszka Żyro, Prezeska Anwil S.A.

Podsumowanie ze spotkania zostanie opublikowane na naszej stronie.

Posty pokrewne