Komentarz Prezesa PIPC dr. inż. Tomasza Zielińskiego nt. Pakietu Gazowo-Wodorowego

 Komentarz Prezesa PIPC dr. inż. Tomasza Zielińskiego nt. Pakietu Gazowo-Wodorowego

Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr. inż. Tomasz Zieliński udzielił komentarza nt. pakietu gazowo-wodorowego, cen gazu oraz przyszłości wodoru w Polsce i Europie. Ekspert odpowiadał na pytania red. Natalii Gorzelnik w programie telewizyjnym „Koniec dnia” wyemitowanym 21 maja 2024 r. na antenie Biznes24. Zapraszamy do lektury podsumowania wywiadu.

Znaczenie Pakietu Gazowo-Wodorowego

21 maja 2024 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakiet Wodorowo-Gazowy, który składa się z rozporządzenia i dyrektywy ustanawiających zasady wspólnego rynku wewnętrznego gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru, a także zmieniających dotychczasowe prawodawstwo UE dotyczące gazu.

– Przyjęty przez Radę Europy pakiet regulacji dotyczy trzech głównych obszarów: rynku odnawialnych gazów, gazu ziemnego oraz wodoru. Celem tych przepisów jest przede wszystkim uporządkowanie wszystkich procesów związanych z rynkiem gazu. Skupiając się na gazie ziemnym, nowe regulacje mają na celu ustandaryzowanie jego zakupów przez państwa członkowskie oraz jakości. Ponadto przepisy wprowadzają mechanizmy, które mają wspierać rozwój odnawialnych źródeł gazu, takich jak te wytwarzane z zielonej energii, a także wodoru – skomentował Prezes Zarządu PIPC, dr inż. Tomasz Zieliński.

Wysokie ceny gazu w Polsce

Prezes Zieliński zapytany o wysokie ceny gazu podkreślił, że aktualne strategie kontraktacyjne na rynku gazu są ściśle związane z przygotowaniami do nadchodzącego sezonu grzewczego.

– Obserwujemy stopniowe wzrosty cen gazu ziemnego, co jest szczególnie widoczne na platformie TTF, gdzie cena obecnie osiąga około 32 euro za megawatogodzinę. Jest to cena uśredniona, która może różnić się w zależności od kontraktów. Nie można z góry zakładać, że cena osiągnie maksymalny poziom na TTF, zwłaszcza biorąc pod uwagę pełny miks energetyczny w Polsce, w tym koszty emisji CO2. Gaz ziemny, jako paliwo kopalne, jest nadal źródłem emisji, ale jego rola jest przejściowa – wyjaśnił Prezes Zarządu PIPC.

Ekspert ocenił, że na ceny gazu wpływają również inne czynniki.

– Również zewnętrzne czynniki geopolityczne mają znaczący wpływ na ceny. Na przykład, konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na koszty transportu gazu. W Polsce znaczącą część rynku gazu stanowi skroplony gaz ziemny LNG, importowany z Kataru, który ze względu na konflikt w regionie musi być transportowany dłuższą trasą wokół Afryki, co znacznie podnosi koszty. Te i inne czynniki sprawiają, że można spodziewać się wyższych cen, zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę niepewność co do nadchodzącej zimy, stanów magazynowych oraz dostępności gazu – podkreślił Zieliński.

Przyszłość wodoru w Polsce i Europie

Prezes Zieliński zaznaczył, że Polska wciąż finalizuje swoją strategię wodorową, która znajduje się na zaawansowanym etapie przygotowań, a nowo przyjęty pakiet regulacji Unii Europejskiej jest kluczowy dla rozwoju sektora wodorowego.

– Ma on za zadanie zorganizować i usystematyzować elementy związane z produkcją, magazynowaniem i dystrybucją wodoru, co jest fundamentem dla przyszłej, pełnej operacyjności w tej dziedzinie. Jednym z głównych celów tych regulacji jest stopniowe zastępowanie paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny, przez wodór, który będzie produkowany głównie z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł niskoemisyjnych, takich jak energia atomowa. W Polsce, mimo niepewności związanej z energetyką jądrową, rozwój odnawialnych źródeł energii przebiega pomyślnie, co sprzyja szybkiemu przyrostowi mocy produkcyjnych w zakresie zielonego wodoru – ocenił ekspert.

Prezes Zarządu PIPC wskazał również, że nowe przepisy mają na celu także harmonizację standardów w całej Europie, co będzie miało szczególne znaczenie dla branży chemicznej, która obecnie korzysta głównie z tzw. szarego wodoru, produkowanego z ropy naftowej i gazu. Dzięki tym regulacjom, rynek gazu ziemnego, wodoru czy biometanu, będzie lepiej zorganizowany, co powinno zachęcić zarówno firmy, jak i państwa członkowskie do inwestowania w rozwój i wdrażanie nowych technologii.

– Ostatecznie, cały ten proces ma prowadzić do utworzenia zintegrowanej platformy energetycznej w Europie, która umożliwi efektywną wymianę wodoru między krajami produkującymi a konsumentami, a co za tym idzie – do maksymalnego ograniczenia emisji szkodliwych gazów. Plan ten, rozciągający się na najbliższe dziesięć lat, ma nie tylko zazielenić nasze procesy produkcyjne i energetyczne, ale również stworzyć odpowiednie warunki i zachęty dla przedsiębiorców do inwestowania w zielone technologie – ocenił Prezes Izby.

Posty pokrewne