Komisja Europejska przedstawia ramy ws. oceny bezpieczeństwa chemikaliów i materiałów

 Komisja Europejska przedstawia ramy ws. oceny bezpieczeństwa chemikaliów i materiałów

8 grudnia br. Komisja Europejska przyjęła ramy oceny dla bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów na etapie projektowania (SSbD – Safe and Sustainable by Design).

Proponowane ramy ustanawiają wspólny punkt odniesienia dla oceny bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju – co stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami. Komisja zachęca państwa członkowskie, przemysł, środowiska akademickie oraz naukowo-badawcze do wykorzystania przedmiotowych zaleceń w realizowanych pracach, działaniach tak, aby zmierzać do bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych substancji, a tym samym zwiększać ich udział w rynku unijnym i światowym.

Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel podkreśliła znaczenie rekomendacji:

“Musimy mieć pewność, że chemikalia i materiały są produkowane i stosowane w sposób bezpieczny dla nas i dla środowiska: nasze zdrowie powinno zawsze być na pierwszym miejscu. Wprowadzenie tych zaleceń w życie zapewni Europie przewodnictwo i wyznaczenie standardów dla bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych substancji na całym świecie. Badania naukowe i innowacje w UE jeszcze bardziej przyczynią się do zielonej transformacji, zwiększając jednocześnie jej konkurencyjność.”

Ramy dotyczące SSbD mają zachęcać do innowacji w celu zastąpienia substancji niebezpiecznych w produktach i procesach, np. w materiałach mających kontakt z żywnością (takich jak plastikowe opakowania lub pojemniki na żywność), tekstyliach lub produktach z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak laptopy czy tablety. Ma to na celu opracowanie nowych chemikaliów i materiałów, optymalizację lub przeprojektowanie procesów produkcyjnych oraz wykorzystywanie substancji obecnych na rynku, tak aby poprawić ich bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

Przyjęte ramy są skróconą wersją sprawozdania JRC (Joint Research Center – Wspólnotowe Centrum Badawcze), opublikowanego w lipcu br.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego opublikowała obszerny materiał na temat bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów na etapie projektowania, jako elementu stanowiącego siłę napędową zielonej transformacji w najnowszym Raporcie “Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania, perspektywy” (materiał na str. 32-35). Zachęcamy do lektury.

 

Ramy oceny KE dla bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów na etapie projektowania 

Posty pokrewne