Konferencja “Chemia 4.0 – Technika w przemyśle” – relacja

 Konferencja “Chemia 4.0 – Technika w przemyśle” – relacja

20-21 listopada w Aleksandrowie Łódzkim odbyła się Konferencja „Chemia 4.0 – Technika w Przemyśle” organizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w ramach projektu Przemysł 4.0 – Chemia 4.0.

Przez dwa dni Konferencji przedstawiciele administracji i przemysłu chemicznego prezentowali najnowsze osiągnięcia branży chemicznej wpisujące się w globalny mega trend jakim jest Przemysłu 4.0 i dyskutowali o barierach, które napotyka krajowy przemysł w realizacji założeń czwartej rewolucji przemysłowej. W otwarciu spotkania wzięli udział m.in. Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego Pan Adam Ogrodnik i Piotr Maks, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, którzy podkreślili, że reprezentowane przez nich instytucje są świadome zmian, które niosą rozwiązania 4.0 i korzystają z nich, by stale udoskonalać swoją współpracę z przemysłem.

O współpracy przemysłu z administracją mówili też uczestnicy panelu „Rozwiązania techniczne dla Przemysłu 4.0 – jak z nich korzystamy w Polskiej Chemii”. Wśród rozmówców dr. inż. Tomasza Zielińskiego, Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który moderował rozmowę, znaleźli się Rafał Rygielski, Regional Industry Solutions & Services Manager Emerson Automation Solutions Final Control Polska Sp. z o.o, Grzegorz Czul, Prezes Zarządu, Fluor S.A., Michał Motyka, Sales & Marketing Manager Poland, Dräger Polska Sp. z o.o.  Głównym mianownikiem wszystkich wypowiedzi było ogromne znaczenie jakie w rozwoju i implementacji rozwiązań 4.0 mają i długofalowe myślenie inwestorów i odpowiednia komunikacja z nimi. Podobnie jak podczas wielu debat związanych z rozwiązaniami 4.0 wybrzmiały obawy o „przydatność” pracownika związaną z rosnącą rolą maszyn i systemów. Paneliści wspólnie uznali, że obawy są bezpodstawne i że człowiek zawsze będzie bardzo ważnym ogniwem procesu.

Kolejną częścią konferencji były eksperckie prezentacje kilkunastu przedsiębiorstw zajmujących się na co dzień tematyką 4.0. O swoich rozwiązaniach i wynikających z nich przewagach konkurencyjnych oraz oszczędnościach mówili m.in. Grzegorz Czul, Prezes Zarządu Fluor S.A., Tomasz Radomski, Honeywell Sp. z o.o., Mateusz Marzec z Reliability Solutions, Rafał Rygielski, Emerson Automation Solutions Final Control Polska Sp. z o. o., Piotr Pietrzak z IMB Polska Sp. z o.o.,  Łukasz Księżopolski, InterMarium Sp. z o. o. oraz Bartosz Kaletka, PROZAP Sp. z o. o. i Sebastian Zieliński z AppsBow Sp. z o. o.

Istotnym obszarem w którym rozwiązania 4.0 mają ogromne znaczenie jest bezpieczeństwo pracowników i bezpieczeństwo procesowe. Oba obszary były tematem przewodnim wystąpień Michała Motyki z Dräger Polska Sp. z o.o., Przemysława Gostomskiego z PKN Orlen S.A., Jarosława Marchewki z GfG Polska Sp. z o. o. i Krzysztofa Busza z Secution Sp. z o. o.

Aspekt prawnego i finansowego zabezpieczenia inwestycji w rozwiązania 4.0 przedstawili Barbara Brzezińska i Rafał Pulsakowski z PwC, Monika Maćkowska-Mortyz z Kancelarii Kochański i Partnerzy i Jarosław Piekarski, Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych UE.

Drugi dzień konferencji rozpoczęło śniadanie biznesowe prowadzone przez dr. inż. Tomasza Zielińskiego, Prezesa Zarządu PIPC. Uczestnicy dyskutowali o tym jakie są największe bariery z którymi się stykają próbując wdrażać rozwiązania 4.0 zarówno we własnych firmach jak i u klientów. Jako główne bariery wskazano niski poziom wiedzy i obawy związane z odkryciem słabych stron firm. Metodą poprawiającą sytuację mogłyby być np. wspólne spotkania warsztatowe interdyscyplinarnych zespołów wewnątrz firm wraz z przedstawicielami przedsiębiorstw oferujących rozwiązania z obszaru 4.0.

Istotnym elementem konferencji oraz bardzo dobrą przestrzenią networkingową była strefa partnerska, w której swoje najnowsze rozwiązania i produkty prezentowały m. in. Dräger Polska Sp. z o. o., GfG Polska Sp. z o. o., Secution Sp. z o. o. Reliability Solutions, Emerson Automation Solutions Final Control Polska Sp. z o. o., Introsys, Wofil, Prozap Sp. z o. o.

Partnerami I Konferencji w ramach programu „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0” byli: Dräger Polska Sp. z o. o. oraz Fluor S.A.

Posty pokrewne