Konferencja DWF Poland & PIPC – Nowe trendy i wyzwania w ochronie środowiska

 Konferencja DWF Poland & PIPC – Nowe trendy i wyzwania w ochronie środowiska

15 stycznia 2020 r. w Warszawie odbędzie się wydarzenie organizowane wspólnie przez Zespół Prawa Ochrony Środowiska DWF Poland wspólnie z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego – Konferencja "Nowe trendy i wyzwania w ochronie środowiska".

Podczas wydarzenia zostaną omówione najnowsze trendy w ochronie środowiska i ich wpływ na przemysł. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dla gości anglojęzycznych przewidziane zostało tłumaczenie symultaniczne.

Bloki tematyczne

· Nowy skład Komisji Europejskiej, nowe priorytety i… nowe wyzwania z zakresu ochrony środowiska w UE?

· Budowanie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – czego wymaga od nas prawo UE i czego możemy się spodziewać w związku z transpozycją Dyrektyw GOZ do krajowego porządku prawnego?

· Energetyka wobec rosnących kosztów środowiskowych

· Energetyka vs. polityka klimatyczna – niegasnący konflikt?

· EU ETS u progu IV Okresu rozliczeniowego – czy istnieją alternatywy?

· Pozwolenia zintegrowane i reżim IPPC – meandry postępowania

· Proces inwestycyjny a ostatnie zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko

· Zmiany w ustawie o odpadach i nowe przepisy wykonawcze

Agenda

Szczegółowy program szkolenia TUTAJ.

 

Rejestracja

Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem adresu mailowego: events.warsaw@dwf.law.

Posty pokrewne